НФТИНИ - НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ, НАУКА, ИНФОРМАТИКА"
колективен член на КТ "Подкрепа"Браншов синдикат "Подкрепа - БАН"

Синдикални организации на КТ “Подкрепа” в "Интегрейтид Микро-Електроникс България" и "Сенсата Технолоджи България"

Фирмена Синдикална Организация на КТ “Подкрепа” - Аркус АД, гр. Лясковец

Браншов Синдикат на КТ “Подкрепа” - Селскостопанска академияН Ф Т И Н И Н о в и н и

 

29 март 2018г. - Уважаеми колеги, съгласно Решение №3 от 22 март 2018г. на Конфедеративния съвет на КТ "Подкрепа", Конфедерацията стартира кампания „ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ НА НОЩНИЯ ТРУД”, В ТОВА ЧИСЛО - УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗАПЛАЩАНЕ ЗА НОЩЕН ТРУД (ДЗНТ) КАТО % ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА - НЕ ПО-МАЛКО ОТ 0,5% ОТ НЕЯ ЗА ЕДИН ЧАС НОЩЕН ТРУД.

 

МОТИВИ:


1. Финансово-икономически- С настоящия принцип за определяне на ДЗНТ не се отразява динамиката в заплащането на труда – настоящата му стойност от 0,25 лв. на час е определена през 2007 г.!!! при мин РЗ за страната от 180 лв. и понастоящем (2018 г. при мин РЗ от 510 лв.) не е в състояние да изплати за една нощна смяна дори транспортните разходи за отиване и връщане от работа, а камо ли да послужи за възстановяване и обезщетение на този особено
вреден за организма труд;

2. Здравословни - Извършените многобройни изследвания на полагащи нощен труд установяват: увеличение риска на заболяванията: 40% на сърдечно-съдовата система, три пъти на рак на простатата, 30% на рак на гърдата, 40% на рак на белия дроб и на пикочния мехур; депресии, диабет и метаболни.

3. Социални - проблеми в семейството, социална изолация и като следствие заедно с репродуктивните - демографски проблеми.

 

Кампанията ще започне с подписка на работещите в България. Бъдете активни !

 

Изтеглете Подписката - За Предприятия / За Граждани

 

22 март 2018г. - Четиво за хора със здрави нерви - Ако искате да разберете ЗАЩО ЗАЦИКЛИ ЦИКЛОТРОНА на ИЯИЯЕ, а другите заработиха, СЕГА Е МОМЕНТА ДА РАЗБЕРЕТЕ !!!

 

15 март 2018г. - Днес беше получено Писмо от министъра на финансите, относно исканията в декларацията на синдикатите от БАН и Селскостопанска академия запредоставяне на конкретни целеви средства на БАН и ССА за 2018г.

 

14 март 2018г. - Днес беше получено Писмо от главния секретар на Министерство на земеделието, храните и горите, относно декларацията на синдикатите от БАН и Селскостопанска академия. В писмото се казва, че промяната на модела на финансиране на ССА ще отвори възможност за значително увеличаване на собствените приходи на академията, както и постигане на по-справедливо и достойно заплащане на труда.

 

5 август 2016г. - Днес между двете работодателски организации - Камара на електротехниката в България (БАСЕЛ) и Браншова камара електронна промишленост и информатика (БКЕПИ) и двете синдикални федерации - НФТИНИ към КТ "Подкрепа" и СФОЕМИ към КНСБ беше подписан Отраслов КТД за електротехническата и електронната промишленост, със срок на действие 2г.

 

26 юни 2015г. - в гр. Пловдив - хотел "Интелкооп" се проведе се 9-тата редовна национална Конференция на Национална Федерация Техническа Индустрия, Наука, Информатика - колективен член на КТ "Подкрепа"