НФТИНИ - НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ, НАУКА, ИНФОРМАТИКА"
колективен член на КТ "Подкрепа"Браншов синдикат "Подкрепа - БАН"

Фирмена Синдикална Организация на КТ “Подкрепа” - Интегрейтид Микро-Електроникс България

Фирмена Синдикална Организация на КТ “Подкрепа” - Аркус АД, гр. Лясковец

Браншов Синдикат на КТ “Подкрепа” - Селскостопанска академияН Ф Т И Н И Н о в и н и

 

5 август 2016г. - Днес между двете работодателски организации - Камара на електротехниката в България (БАСЕЛ) и Браншова камара електронна промишленост и информатика (БКЕПИ) и двете синдикални федерации - НФТИНИ към КТ "Подкрепа" и СФОЕМИ към КНСБ беше подписан Отраслов КТД за електротехническата и електронната промишленост, със срок на действие 2г.

 

26 юни 2015г. - в гр. Пловдив - хотел "Интелкооп" се проведе се 9-тата редовна национална Конференция на Национална Федерация Техническа Индустрия, Наука, Информатика - колективен член на КТ "Подкрепа"