НФТИНИ - НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ, НАУКА, ИНФОРМАТИКА"
колективен член на КТ "Подкрепа"Браншов синдикат "Подкрепа - БАН"

Синдикални организации на КТ “Подкрепа” в "Интегрейтид Микро-Електроникс България" и "Сенсата Технолоджи България"

Фирмена Синдикална Организация на КТ “Подкрепа” - Аркус АД, гр. Лясковец

Браншов Синдикат на КТ “Подкрепа” - Селскостопанска академияН Ф Т И Н И Н о в и н и

 

15 март 2018г. - Днес беше получено Писмо от министъра на финансите, относно исканията в декларацията на синдикатите от БАН и Селскостопанска академия запредоставяне на конкретни целеви средства на БАН и ССА за 2018г.

 

14 март 2018г. - Днес беше получено Писмо от главния секретар на Министерство на земеделието, храните и горите, относно декларацията на синдикатите от БАН и Селскостопанска академия. В писмото се казва, че промяната на модела на финансиране на ССА ще отвори възможност за значително увеличаване на собствените приходи на академията, както и постигане на по-справедливо и достойно заплащане на труда.

 

5 август 2016г. - Днес между двете работодателски организации - Камара на електротехниката в България (БАСЕЛ) и Браншова камара електронна промишленост и информатика (БКЕПИ) и двете синдикални федерации - НФТИНИ към КТ "Подкрепа" и СФОЕМИ към КНСБ беше подписан Отраслов КТД за електротехническата и електронната промишленост, със срок на действие 2г.

 

26 юни 2015г. - в гр. Пловдив - хотел "Интелкооп" се проведе се 9-тата редовна национална Конференция на Национална Федерация Техническа Индустрия, Наука, Информатика - колективен член на КТ "Подкрепа"