НФТИНИ - НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ, НАУКА, ИНФОРМАТИКА"
колективен член на КТ "Подкрепа"Синдикална организация на КТ "Подкрепа" в "БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД" ЕАД

Фирмена Синдикална Организация на КТ “Подкрепа” - Интегрейтид Микро-Електроникс България

Фирмена Синдикална Организация на КТ “Подкрепа” - Аркус АД, гр. Лясковец

Браншов Синдикат на КТ “Подкрепа” - Селскостопанска академияН Ф Т И Н И Н о в и н и

 

26 юни 2015г. - в гр. Пловдив - хотел "Интелкооп" се проведе се 9-тата редовна национална Конференция на Национална Федерация Техническа Индустрия, Наука, Информатика - колективен член на КТ "Подкрепа"