НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Федеративен съвет на НФТИНИ (2020 г.)

Уважаеми колеги,

Поради приближаващия пик в развитието на Коронавирусната пандемия и изразени опасения от значителен брой делегати,

о т л а г а м е

провеждането на Федеративния съвет.

Събитието, което планирахме за 15.03.2020 г. в гр. Хисар, няма да се състои.

Във връзка с горното очаквайте насрочването на нова дата.

Междувременно ще подготвим пакет от мерки за отдалечено вземане на решения, по електронен път.

Бъдете здрави!

НФТИНИ

Отново включваме микрофоните, за да дадем думата на лидерите в НФТИНИ и да запишем тяхната воля за синдикално действие. Сега е моментът, в който от теб зависи! Потърси лидерите на твоята Синдикална секция и им кажи за какво да настояват пред Федеративния съвет; или (ако ти самият / самата си синдикален лидер) събери твоите хора и подгответе вашата обща синдикална позиция. Сега е моментът твоите / вашите / нашите намерения да се превърнат в действие!

Място, дата и час

(уточнява се)

Дневен ред

  • Отчет на дейността от X Национална конференция до днес

  • Представяне на разработените електронни инструменти

  • Финансов отчет и проект на бюджет за следващата година

  • Дискусия по Стандарта на НФТИНИ за Социален диалог

  • Изменяне и допълване на правилниците на НФТИНИ

  • Организационни въпроси

До 6-ти март можеш да предложиш изменяне и допълване на Дневния ред (свържи се с нас по най-удобния за теб начин). Можеш да направиш предложенията си и в началото на заседанието.

Подробности

Като делегати на Федеративния съвет на НФТИНИ ще бъдат допуснати представители на пълноправните колективни членове на НФТИНИ, които са отчислили редовно дължимия членски внос до декември 2019 г. включително и са изпратили / носят със себе си Удостоверение за легитимност (издадено от съответния Регионален съюз), Протокол от последното Отчетно-изборно събрание (ако все още не е предаден), Пълномощно (при гласуване от името на неприсъстващ делегат) и Вносна бележка за платен членски внос (ако е платено чрез Регионалния съюз). Представители, които не отговарят на горните условия, могат да присъстват само като наблюдатели (без право на глас). Не забравяй да донесеш оригиналите на изпратените сканирани копия от документи. Горните изисквания не се прилагат за членовете на Изпълнителния съвет, които са делегати на Федеративния съвет по право.

Материали

За твое улеснение прилагаме следните материали във връзка с Федеративния съвет на НФТИНИ:

Ако имаш нужда от допълнително съдействие, оставаме на разположение.

Братски синдикален поздрав!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори