НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи обединява медицинските сестри, акушерките, клиничните и рентгеновите лаборанти, рехабилитаторите и други асоциирани медицински специалисти. Със своите близо 50 хил. членове Асоциацията е най-голямата съсловна организация на здравни работници в България. Малко известен факт е, че първата дипломирана акушерка на България е самата Райна Княгиня; която независимо от влошеното си здраве, неуморно акушира безплатно на бедните жени, а благодарение на акуширането на дипломати и други по-богати и знатни люде успява да издейства съграждането на първия „Майчин дом“ в гр. София – чието име продължава да носи близката до него градинка на бул. Хр. Ботев в столицата.

Обща между БАПЗГ и НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ е убедеността, че здравето на хората и качеството на техния живот е от първостепенна важност – както за отделния човек, така и за обществото като цялостен организъм. Ето защо осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се явява първостепенна задача – не само за здравните работници, но така също – за Работодателите, за синдикалните дейци и за всеки работещ човек.

Твоите колеги споделят


Приятели и партньори