НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

НО „Малки български хора“

Националната организация „Малки български хора“ обединява почти всичките хора с нисък ръст в нашата страна. Организацията поддържа единствения в Източна Европа Център по въпросите на малките хора в България – третият след тези в гр.гр. Бремен (Германия) и Хихон (Испания). Центърът предоставя комплекс от социални услуги, психологическа подкрепа, рехабилитация, насочване към медицински специалисти и материална подкрепа за малките хора и техните близки.

Обща между НО „Малки български хора“ и НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ е желанието ни да създаваме по-интегриран свят, в който има място за всеки и където различията са само повод да търсим още по-добри решения за свързване и подкрепа в общността.

Твоите колеги споделят


Приятели и партньори