НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Синдикална федерация на служителите в МВР

Синдикалната федерация на служителите в МВР със своите над 9 хил. членове е най-голямата и авторитетна организация на работещите в Министерството на вътрешните работи (МВР). Възникнала непосредствено след спонатанните полицейски протести от края на 2008 г., генезисът на Федерацията напомня много на този на КТ „Подкрепа“. Това и автентичното представителство в нейно лице на работещите в системата на МВР я прави близка по характер на НФТИНИ.

Обща между СФСМВР и НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ е убедеността, че социалната сигурност е неделима част от общата сигурност – както на служителите в МВР, така и на гражданите като цяло. Ето защо не можем да не бъдем съпричастни към извънредно тежките условия на труд, на които са изложени полицаите, пожарникарите и другите служители в МВР, полагащи грижа за сигурността и спокойствието на обществото.

Твоите колеги споделят


Приятели и партньори