НФТИНИ | Тестово гласуване

Тестов формуляр в Системата за електронно гласуване на НФТИНИ

  1. Въпрос с единствена възможност:
  2. Въпрос с множество възможности:
    (Избери 2 възможност/и!)
  3. (до 300 символа)