НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Информационни технологии

(браншов синдикат)

'Informatics & Computing'
(Branch Syndicate)

Сред икономическите дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Информационни технологии“, се открояват:

62.00. Дейности в областта на информационните технологии;
63.11. Обработка на данни, хостинг и подобни дейности;
63.12. Web-портали.

Цитираните дейности са с едни от най-високите добавени стойности в България и със значителен потенциал в средна и дългосрочна перспектива. Съпроводени са от интензивен иновативен процес, съчетан с голяма динамика и необходимост от постоянна адаптация към технологичните новости. Поддържат едни от най-добрите условия на труд и едни от най-високите равнища на заплащане в страната, като тенденциите са стръмно възходящи. Въпреки блестящите икономически показатели обаче, в не малко случаи благоденствието на работещите хора в бранша е измамливо. Наблюдава се прекомерна експлоатация, засилен контрол, социална изолация, несправедливо заплащане – което поражда неудовлетвореност, нервно напрежение, прегаряне. Ето защо полагаме значителни усилия за установяване на добри партньорски отношения с Работодателите съгласно Стандарта на НФТИНИ и се стремим с инструментите на Социалния диалог да способстваме за поставяне здравето и устойчивостта при работещите хора на дължимото приоритетно ниво.

Сред Работодателите в бранша, където действат наши синдикални членове, се открояват:

Ако работиш в областта на Информационните технологии и в твоето предприятие все още не действа наша синдикална организация, защо не дойдеш при нас?

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори