НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Информационни технологии

(браншов синдикат)

'Informatics & Computing'
(Branch Syndicate)

Сред икономическите дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Информационни технологии“, се открояват:

62.00. Дейности в областта на информационните технологии;
63.11. Обработка на данни, хостинг и подобни дейности;
63.12. Web-портали.

В областта на информационните технологии работят web-дизайнери, софтуерни архитекти, програмисти, системни администратори, специалисти по информатика и машинна обработка на информацията, по компютърни мрежи и хардуер, по blockchain технологии и такива за изкуствен интелект, по информационна сигурност, по техническа поддръжка и други.

Цитираните дейности са сред тези с най-висока добавена стойност в България и със значителен потенциал в близка и средносрочна перспектива; поддържат едни от най-добрите условия на труд и едни от най-високите равнища на заплащане в страната, като тенденциите са възходящи.

Въпреки блестящите икономически показатели и перспективи обаче, в не малко случаи благоденствието на работещите в бранша е само привидно. Сред най-често срещаните проблеми трябва да посочим недобрия мениджмънт, прекомерната експлоатация и контрол, социалната изолация, несправедливости в заплащането и други. Това поражда неудовлетвореност, нервно напрежение, прегаряне.

Поради установените браншови проблеми полагаме значителни усилия за установяване на добри партньорски отношения с Работодателите съгласно Стандарта на НФТИНИ и се стремим с инструментите на Социалния диалог да способстваме за издигане на работещите хора към дължимото приоритетно ниво.

Сред Работодателите в бранша, където действат наши синдикални членове, се открояват:

Ако работиш в областта на Информационните технологии и в твоето предприятие все още не действа наша синдикална организация, защо не дойдеш при нас?

  • КАЖИ КАКВО МИСЛИШ

    Тук можеш да споделиш за проблемите в Информационните технологии и услуги (ИТ) и евентуално за възможните решения. Ще се вслушаме внимателно в казаното от теб и заедно ще потърсим начин за подобряване на нещата. И не само :)
  • Нуждаем се от твой e-mail адрес, на който да ти върнем отговор. Ако имаш някакво притеснение, можеш да си създадеш анонимен адрес.
  • Молим да споделиш конкретно и конструктивно! В противен случай споделеното от теб няма да бъде много полезно.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори