НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
твоят синдикален инструмент

Браншов синдикат „Информационни технологии“

Председател: Адриан Илиев

E-mail: advocati@gmx.com
Адрес: гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев №2

Сред основните икономически дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Информационни технологии“, следва да се отбележат:

62.00. Дейности в областта на информационните технологии;
63.11. Обработка на данни, хостинг и подобни дейности;
63.12. Web-портали.

Цитираните дейности са с една от най-високите добавени стойности в страната ни и със значителен потенциал в дългосрочна перспектива. Съпроводени са от интензивен иновативен процес, съчетан с голяма динамика и необходимост от постоянна адаптация към технологичните новости. Въпреки положителните икономически предпоставки обаче, в не малко случаи се наблюдава изолация, засилен контрол и експлоатация, и неудовлетвореност. Ето защо НФТИНИ полага усилия за установяване на добри партньорски отношения в областта на социалното сътрудничество и издигане достойнството и зачитането на работещите хора на дължимото високо ниво.

Ако работиш в областта на Информационните технологии и в твоето предприятие все още не действа Синдикална секция на НФТИНИ, защо не дойдеш при нас?

Виж други Браншови синдикати на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“

Партньори на НФТИНИ: