НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Институт по философия и социология

Институтът по философия и социология (ИФС) при Българската академия на науките (БАН) – известен също с предходното си наименование – Институт за изследване на обществата и знанието – провежда комплексни теоретични и емпирични, фундаментални и приложни, философски, социологически и науковедски изследвания на знанието, ценностите, човека и обществото. Дейността на ИФС включва и извършването на експертна и консултантска дейност за нуждите на управлението и организацията на всички сфери на социалната практика, свързани с потребностите на социално-икономическото, културното и политическото развитие на България. Мисията на Института е да гарантира адекватно познаниe за обществените процеси и да съдейства за оптимизиране на процесите по разработване на политики в основните социално икономически области.

Изглед към сградата на ИФС при БАН

Обща между ИФС и НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ е целта да бъдат поставени на ясна и разумна основа индустриалните отношения и да бъдат представени идеи и аргументи в полза на социалния мир в стабилна икономическа среда – чрез благоприятстване трудовите права и икономическите интереси на работещите. Специфични форми на сътруничество между ИФС и Федерацията включват обмен на специализирана експертиза и информация.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори