НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Научи електронно

Някои типични синдикални проблеми ни провокират да предложим кратки практически напътствия, разработени от адв. Адриан Н. Илиев, които можеш да сваляш и използваш в твоята синдикална работа. Ако нещо не е достатъчно ясно или сме пропуснали определен детайл, не се колебай да се консултираш с нас. Материалите предлагат принципни и общи разрешения, които е възможно да не са съобразени с някои специфики на твоя конкретен случай. При необходимост потърси консултацията с опитен синдикалист или специализиран в нашата област адвокат.

Материалите по-горе са за свободно ползване – срещу което се задължаваш да цитираш авторството, да не ограничаваш свободата и да не създаваш заблуждаващо впечатление, че те подкрепяме.

По-долу следват тематични материали на наши приятели и партньори – също разпространявани за свободно ползване, но правата върху тях може да включват и някои допълнителни условия.

Укрепи твоята синдикална експертиза

Действай синдикално на оперативно ниво

Горните обучителни материали биха могли да те подпомогнат в твоята синдикална работа. Доколкото авторството е на НФТИНИ (или на наши експерти), можеш свободно да сваляш, да размножаваш, да споделяш и да разпространяваш (.pdf файлове за електронно ползване и отпечатване, най-често във формат A4).

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори