НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Електронизация на процесите в НФТИНИ

Пуснахме в действие електронно Заявление за членство, с което можеш да постъпиш при нас от своя компютър или телефон, където и да си. Пуснахме също електронен Учредителен протокол, позволяващ трима колеги да създадат Синдикална секция на НФТИНИ в своето предприятие. Пуснахме и електронен формуляр на Сигнал за нарушения до нашата Контролна комисия. Електронното управление е все по-близо!

Днес пуснахме в действие серия от електронни услуги, които ще приближат НФТИНИ още малко към пускането в действие на истинско Електронно управление.

Всеки кандидат за индивидуален синдикален член вече ще може да подаде своето Заявление за членство изцяло по електронен път. Това ще бъде особено полезно за колеги, които не намират наша структура близо до себе си или имат опасения, че информацията за техния синдикален интерес може да изтече към трети страни.

Учредяването на Синдикална секция става още по-лесно – достатъчно е трима колеги от съответното предприятие да се съберат в някоя от почивките, единият да извади своя телефон и за няколко минути да въведе необходимите данни – копие от Учредителния протокол ще постъпи при нас за легитимиране на организацията и едновременно с това ще постъпи на заявените Синдикални e-mail адреси на тримата Учредители, готов за подписване.

Постарахме се също федеративната Контролна комисия да застане още по-близо до нашите синдикални братя и сестри – вече всеки ще може да подаде Сигнал за нарушение и същият ще постъпи за разглеждане при ФКК. Желаем всеки, който има съмнение за нередност, да може да заяви това – за да чистим организацията от подобни явления!

Всяка от нововъведените електронни процедури включва получаване на „разписка“ на заявения от подателите Синдикален e-mail адрес, в потвърждение на постъпилото заявление, протокол, сигнал. Всеки от постъпващите материали ще бъде разглеждан при внимателно следване на нашите политики за поверителност.

Независимо от направените стъпки към електронизацията на НФТИНИ обаче, не спираме да мислим и за тези колеги, които не желаят да действат по електронен път – за тях сме запазили възможност всяка от процедурите да бъде осъществена и „на хартия“, като предлагаме образци на формуляри за попълване, винаги, когато имаме утвърдени такива.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори