НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Център за професионално обучение

Центърът за професионално обучение (ЦПО) на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ осъществява специализирани обучения по ключови компетентности и професионално обучение, и издава признатите от Министерството на образованието и науката (МОН) документи:

 • Свидетелства за Професионална квалификация (по придобита степен);
 • Удостоверения за Професионално обучение (по част от професия); и
 • Сертификати за завършен курс по Ключова компетентност.

Индустрия 1.0 впряга силата на парата, която замества животинската тяга и човешките мускули. Индустрия 2.0 въвежда универсалната сила на електричеството. Индустрия 3.0 превръща машините в автономни роботи. Днес Индустрия 4.0 свързва роботите в internet на нещата и превръща информацията в движеща сила. Ние желаем да те подготвим за това, което предстои.

За електронно синдикално обучение виж ТУК.

Осъществяваме професионално обучение по следните лицензирани специалности:

Професионално направление: „Счетоводство и данъчно облагане“ (код 344)

– професия: „Оперативен счетоводител“ (код 344030)

 • специалност: „Оперативно счетоводство“ (код 3440301)

Професионално направление: „Администрация и управление“ (код 345)

– професия: „Сътрудник в малък и среден бизнес“ (код 345050)

 • специалност: „Малък и среден бизнес“ (код 3450501)

– професия: „Икономист“ (код 345120)

 • специалност: „Индустрия“ (код 3451201)
 • специалност: „Търговия“ (код 3451202)
 • специалност: „Икономика и мениджмънт“ (код 3451204)

Професионално направление: „Секретарски и административни офис дейности“ (код 346)

– професия: „Офис-мениджър“ (код 346010)

 • специалност: „Бизнес-администрация“ (код 3460101)

– професия: „Офис-секретар“ (код 346020)

 • специалност: „Административно обслужване“ (код 3460201)

Професионално направление: „Приложна информатика“ (код 482)

– професия: „Икономист-информатик“ (код 482010)

 • специалност: „Икономическа информатика“ (код 4820101)

– професия: „Оператор на компютър“ (код 482030)

 • специалност: „Текстообработване“ (код 4820301)

– професия: „Организатор Интернет приложения“ (код 482040)

 • специалност: „Електронна търговия“ (код 4820401)

С нашите професионални обучения влизаш в играта!

Обученията по ключова компетентност дават базови знания и умения за справяне с предизвикателствата на променящите се икономически условия.

Професионалното обучение подготвя специалисти по подбрани професионални направления, конкретни професии и специалности (с особен фокус върху дигитализацията и предприемачеството) – за твоята успешна реализация на пазара на труда.

Ако желаеш обучение – за себе си или за група обучаеми – не пропускай да се свържеш с нас, за да уточним детайлите! Очакваме те!

За електронно синдикално обучение виж ТУК.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори