НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Намери документ

Подкрепяме твоята синдикална работа, като ти предлагаме списък с някои от по-често прилаганите вътрешни актове на КТ „Подкрепа“ ведно с утвърдените във връзка с тях формуляри и образци за попълване. Ако се нуждаеш от допълнително съдействие или ако сме пропуснали нещо, не се колебай да се свържеш с нас!

Актове на трудовото и осигурителното право можеш да намериш ТУК.

Пропагандни материали на НФТИНИ можеш да намериш ТУК.

Устройствени актове на КТ „Подкрепа“

Устройствените актове на КТ „Подкрепа“ определят правния статут, организацията и начина на функциониране на Конфедерацията. Във всичко, което правим като синдикалисти, се водим от тези актове, сред които Уставът е върховният устройствен акт на Конфедерацията и никой от останалите вътрешни актове не може да му противоречи.

Устройствени актове на НФТИНИ

В израз на конфедеративния принцип на управление, всяка от териториалните организации и всяка от професионалните организации на КТ „Подкрепа“ (сред които и НФТИНИ) е свободна и независима в това да утвърди свой Устав, който съответства на цитираните по-горе устройствени актове на КТ „Подкрепа“, но дава специфични правила и насоки за синдикална работа. По-нататък професионалните и регионалните организации детайлизират своето устройство и дейност със съответни правилници и наредби, по подобие на Конфедерацията. НФТИНИ не прави изключение от това.

Формуляри и образци за попълване

Следват някои от основните формуляри и образци, които са утвърдени в КТ „Подкрепа“ (и съответно в НФТИНИ) за попълване в хода на всекидневната ни синдикална работа.

Ако се нуждаеш от версии на формулярите и образците, които да редактираш за своите синдикални нужди, просто се свържи с нас за съдействие!

Създаване и развитие на Синдикална секция

Регистрация и легитимност на Синдикална секция

Установяване на Социален диалог с Работодателя

Провеждане на Колективни трудови преговори

Колективен трудов спор и провеждане на стачка

Установяване на състоянието в предприятието

Програмни актове на КТ „Подкрепа“ и НФТИНИ

В своята работа КТ „Подкрепа“ периодично прави преглед на актуалната социално-икономическа обстановка, волята на нашите синдикални членове и възможностите за благоприятно въздействие в обществото. На базата на такива съображения Конгресът (върховният орган на Конфедерацията) утвърждава нашите Програмни актове, които задават синдикалния дневен ред и ни ориентират в текущите цели, които си поставяме. По същия начин постъпваме в НФТИНИ, като всеки път на Национална конференция (върховен орган на Федерацията) утвърждаваме нашите приоритети за следващия програмен период.

Всичките предложени ресурси са в .pdf формат – за да сме сигурни, че на твоя екран ще се изобразят така, както ги виждаме и ние, без значение от софтуера и настройките на твоя компютър. Ако нещо ти е необходимо в друг формат, не се колебай да се свържеш с нас, за да ти изпратим копие. Препоръчваме ти да се придържаш към свободни формати, които уважават твоята свобода и независимост!

Актове на трудовото и осигурителното право можеш да намериш ТУК.

Пропагандни материали на НФТИНИ можеш да намериш ТУК.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори