НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Какво ново?

ВКС за съдебното възстановяване след уволнение

2021.12.02

Днес ВКС в свое Тълкувателно решение постанови, че двуседмичният срок за явяване на работа след съдебно възстановяване на незаконно уволнен работещ започва да тече от получаването на Съобщение за възстановяване на работа от Първоинстанционния съд; или с изявяване от работещия на желанието му да се върне на работа.

Пресконференция „Дигитална Подкрепа“

2021.11.29

Днес от 14:00 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ ще се проведе въвеждаща пресконференция на проект „Дигитална Подкрепа“ (BG05M9OP001-1.128-0005) по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Ако гледаш деца, имаш данъчно облекчение

2021.11.29

До 31 декември 2021 г. можеш да подадеш чрез твоя Работодател декларация за данъчни облекчения, на които имаш право, ако отглеждаш деца. В зависимост от броя на децата и евентуалното наличие на увреждания, ще получиш отстъпка от дължимите данъци за 2021 г. в размер до 1'350 лв.

Влез в играта! Синдикална книга-игра

2021.11.16

Днес НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ пусна в действие първата по рода си Синдикална книга-игра – реалистична симулация на твоята работна среда, в която можеш да избираш какво да се случи и да проследиш последиците от направения избор. Авторът и героят на историята... всъщност си Ти!

Браншов договор '21 в Селскостопанска академия

2021.11.09

Днес НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ и ФНСЗ при КНСБ подписаха Браншов колективен трудов договор (2021-2023) за работещите в системата на Селскостопанската академия. Отлично сътрудничество между заинтересуваните страни!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори