НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Какво ново?

Напредваме в Института „Пушкаров“

2021.07.08

След кратка полемика между юристите на ръководството в Института „Пушкаров“ при ССА и председателя на НФТИНИ беше установено, че без всякакво съмнение Синдикатите имат право да участват в обсъждане на всичките вътрешни правила, относими към труда, заетостта и жизненото равнище – в т.ч. правилата относно работната заплата.

Четиридневна работна седмица в Япония?

2021.06.28

Японското правителство препоръчва преминаване към 4-дневна работна седмица – като мярка за подобряване на баланса между професионалния и личния живот на японците, и към повишаване на тяхната удовлетвореност от живота. Целта е да бъде опазено общественото здраве и да бъде подпомогната опасно застаряващата нация, която се нуждае от повече грижи към възрастните и от повече раждаемост.

Видео: По-широко понятие за РАБОТНИК

2021.06.25

В партньорство с Европейския работнически институт EZA беше осъществен семинар на тема „Иновативни синдикални практики за преодоляване на социалните и икономически предизвикателства в изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост“, където наши експерти изнесоха презентация относно разширяващото се понятие за работник в контекста на променящите се икономически условия.

Само „усмихнати“ служители могат да влязат?

2021.06.18

В свои китайски офиси Canon е въвела биометрична идентификация, базирана на технологии за изкуствен интелект, която разпознава лицата на служителите, за да ги допусне до корпоративните офиси. Специфичното е, че само усмихнати служители се допускат да влязат в работните помещения.

Нашата кампания в C3i Europa: „Къде го пише?“

2021.06.16

Искаме всеки служител на „C3i Europa“ да попита „Къде го пише?“, когато ръководството изиска от него да спазва 41 бр. „вътрешните политики“ (общо 326 страници формат А4), за които пред контролните органи се заявява, че „не съществуват“!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори