НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

JUST TRANSITION

Подобряване участието на Синдикатите в Социалния диалог за по-устойчиво бъдеще на предприятията и секторите

въведение | проучване | публикации

Проектът Just Transition (Справедлив преход) обединява усилията на КТ „Подкрепа“ и италианските партньори от CISL за устойчиво възстановяване след пандемията – чрез инструментите на Европейската зелена сделка.

Целта е синдикалните дейци да бъдат подпомогнати в усилията за по-устойчиво бъдеще на предприятията и секторите. Ще се предоставят знания, методи и инструменти за работа на местно ниво и ниво предприятие, подпомагащи справедливия преход към кръгова и нисковъглеродна / въглеродно неутрална икономика, обезпечаваща по-устойчиво и по-справедливо бъдеще за всички. Експерти на НФТИНИ са привлечени в изпълнението на проекта. Съдействаме с обучителни компетентности на национално ниво.

Online ресурси

Възползвай се от тематичните online ресурси на проекта:

Нашата инфографика във формат .pdf с размер A0

Ресурсите са свободни – за ползването им не се нуждаеш от разрешение и не дължиш нищо. Попълни данните, с които разполагаш и виж до какви резултати водят. Така ще се ориентираш какви да бъдат твоите следващи стъпки по пътя към Зеления преход. Ако имаш нужда от съдействие, ние сме насреща!

Проектът е финансиран от Европейската комисия и не изразява официални позиции на европейските институции.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори