НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Свободен софтуер с респект към твоята свобода

Първоначално никой не си представял, че софтуерът може да не бъде свободен; всеки програмист подкрепял общността със своя труд и ползите били за всички. Днес доминира противоположно разбиране – редица софтуерни компании контролират, ограничават потребителите и ги поставят в зависимост от своите продукти, като монетизират ограничаването на свободата по всякакъв възможен начин. Ние не приемаме този подход, защото държим на твоята свобода; и те подкрепяме в това да преминеш към напълно Свободен софтуер, който уважава свободата ти.

Свободният софтуер е свободен, защото уважава твоята независимост и неприкосновеност. Можеш без да искаш разрешение и без да дължиш плащане:

 • да ползваш софтуера за своите нужди;

 • да проучваш и променяш софтуера;

 • да споделяш софтуера с приятели;

 • да разпространяваш променените версии.

Гаранция за тези свободи е правото на безусловен достъп до Изходния код и Техническата документация на софтуера (без което не би имало как да го проучваш и променяш); и забраната срещу всяко последващо ограничаване на свободата и срещу всяко нейно поставяне в зависимост от несвободни компоненти (от което Свободният софтуер лесно би могъл да загуби свободата си). Тъкмо тази забрана срещу последващо ограничаване на свободата да четеш, разбираш и променяш софтуера, да го ползваш и споделяш с приятели, откроява най-усилено свободните софтуерни лицензи, свързани с концепцията Copy Left.

Когато говорим за Свободен софтуер, нямаме предвид, че той е безплатен. Съществуват редица примери със софтуер, който е безплатен, но изобщо не е свободен. Когато говорим за Свободен софтуер, имаме предвид неговата свобода, а не евентуално платената цена. Също така, когато говорим за Свободен софтуер, нямаме предвид софтуер с отворен код. Въпреки, че Инициативата за Отворен код следва сходни принципи като Движението за Свободен софтуер, целите са различни, а от там – и крайните резултати. Водеща за привържениците на Отворения код е технологията, за подобряването на която се предоставя достъп до изходния код. За привържениците на Свободния софтуер това безспорно е положително, но тук водеща остава свободата на потребителя и неговото право да знае, да приспособява, да споделя – без това да се разглежда като престъпление срещу нечия собственост.

На горните принципи най-пълно отговаря Проектът GNU, на който са базирани предпочитаните от НФТИНИ софтуерни решения. Общото при тях е, че уважават свободата на потребителя, не го изолират и не го поставят в зависимост или под контрол, за да монетизират неговите потребности или за да постигат други цели извън интересите му. Този подход съвпада напълно с нашите синдикални ценности и разбирания.

Насърчаваме те още сега да започнеш да работиш със Свободен софтуер! Ако решиш да го направиш и се нуждаеш от съдействие, ние сме насреща. Първите стъпки са само на един click / tap от теб:

 • Trisquel
  Свободна операционна система (вместо Windows или MacOS например)

 • Replicant
  Свободна мобилна операционна система (вместо iOS или Android например)
  (ограничена хардуерна поддръжка)

 • Libre Office
  Свободен офис пакет (вместо Microsoft Office или Office 365 например)

 • AbiWord
  Опростена програма за текстообработка (вместо WordPad например)

 • Firefox
  Свободен web-браузър (вместо Internet Explorer или Edge например)

 • Thunderbird
  Свободен email-клиент (вместо Microsoft Outlook или Apple Mail например)

 • Pidgin
  Свободен моментен комуникатор (вместо Skype или Viber например)

 • 7 zip
  Свободен (раз)архиватор (вместо WinRaR или WinZip например)

 • GnuPG
  Свободен софтуер за подписи и шифроване (без разумен несвободен еквивалент)

 • VLC
  Свободен медиен плейър (вместо Windows Media Player или Winamp например)

 • GIMP
  Свободна програма за растерни изображения (вместо Adobe Photoshop например)

 • KolourPaint
  Опростена програма за растерни изображения (вместо Microsoft Paint например)

 • Inkscape
  Свободна програма за векторни изображения (вместо Adobe Illustrator например)

 • Scanlite
  Свободна програма за сканиране на изображения (вместо VueScan например)

 • Apache HTTP Server
  Свободен web-сървър (вместо Windows Server или IBM HTTP Server например)

 • Libreboot
  Свободен софтуер от ниско ниво (вместо BIOS или UEFI например)
  (ограничена хардуерна поддръжка)

 • h-node
  Списъци на различни видове хардуер, съвместим със Свободен софтуер

Попитай ни, ако не намираш необходимия Свободен софтуер или имаш нужда от допълнително съдействие! С изключение на някои строго специализирани дейности, за всичко можем да предложим подходящо свободно решение, което в повечето случаи работи дори по-добре от несвободните алтернативи.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори