НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

A.Museum

A.Museum е интерактивен музей на изчислителната техника в България. Музеят проследява историческото развитие и забележителните постижения на българската автоматика, роботика, информатика, космическо дело – извели страната ни през втората половина на XX в. до върхови технологични постижения. Представени са много експонати с тяхната история, спецификации, техническа документация, фотографии, любопитни факти. Гордост на музея е напълно възстановената и работеща ЕЛКА 6521 (първият български електронен калкулатор (от 1965 г.), който се оказва и първият промишлен образец в световен мащаб с функция за коренуване).

Първият български компютър „Витоша“ (1962 г.)

Това, което мотивира НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ да реферира A.Museum, са работещите хора, посветили години от своята младост, талант, научнен потенциал и ежедневни трудови усилия на научно-изследователските, развойно-внедрителските и производствените дейности в областта на българската електроника – много от които продължават да са наши синдикални членове и до днес; включително в някои от все още действащите предприятия, допринесли за тази впечатляваща история.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори