НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

За нов БКТД в ССА – вземи участие!

Дойде време отново да седнем на масата за преговори и да сключим поредния Браншов колективен трудов договор за нашите синдикални членове, работещи в системата на Селскостопанската академия. Въпреки, че този въпрос засяга пряко само членовете на Браншовия синдикат „Селскостопанска академия“, косвено засегнат е и всеки един от нас – защото „никой не е по-голям от хляба“ и защото всички дължим нашето изхранване както на селскостопанските работници, така и на учените, отговорни за новите технологии и за справянето с предизвикателствата в областта на земеделието и скотовъдството.

Срокът на действие на БКТД-2021 е до 09.11.2023 г. Ето защо дойде време да започнем с нашите синдикални консултации относно предстоящите преговори за следващия двугодишен период; подобно на оранта и сеитбата, предхождащи жътвата, синдикалната работа на НФТИНИ трябва да започне днес, за да могат утре синдикалните ни членове да се възползват от извоюваните социални придобивки.

Вземи участие в нашите консултации!

Независимо дали членуваш в Браншовия синдикат „Селскостопанска академия“, твоят глас е важен. Запознай се със съдържанието на БКТД-2021 и дай своите предложения за неговото подобряване за следващия двугодишен период. Можеш да направиш това чрез председателя на твоята Синдикална секция, като потърсиш председателя на Браншовия синдикат или направо тук, online.

Братски синдикален поздрав!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори