НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
твоят синдикален инструмент

Браншов синдикат „Автомобилна промишленост“

Председател: Момчил Георгиев

E-mail: momchil007@abv.bg
Адрес: гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев №2

Сред основните икономически дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Автомобилна промишленост“, следва да се отбележи:

29.31. Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили.

Цитираните производства са със значителен потенциал в средносрочна перспектива. За отбелязване е, че нашата страна е сред основните производители в света на някои от електронните и електрически части и устройства за автомобили, като тенденциите са възходящи. У най работят някои от най-големите световни компании в подобни производства. Въпреки положителните икономически предпоставки обаче, в не малко случаи се наблюдава занижаване на трудовите стандарти, засилена експлоатация и неудовлетвореност. Ето защо НФТИНИ полага усилия за установяване на добри партньорски отношения в областта на социалното сътрудничество и издигане достойнството и зачитането на работещите хора на дължимото високо ниво.

Ако работиш в производството на електроника и електрически части за Автомобилната промишленост, и в твоето предприятие все още не действа Синдикална секция на НФТИНИ, защо не дойдеш при нас?

Виж други Браншови синдикати на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“

Партньори на НФТИНИ: