НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Автомобилна промишленост

(браншов синдикат)

'Automotive Industry'
(Branch Syndicate)

Сред икономическите дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Автомобилна промишленост“, се откроява:

29.31. Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили.

Цитираните производства са със значителен потенциал в средносрочна перспектива и са структуроопределящи за много региони на страната ни. За отбелязване е, че България е сред основните производители в световен мащаб на някои от електронните компоненти и устройства за автомобили, и тенденциите са възходящи. У нас работят едни от най-големите мултинационални компании в подобни производства. Въпреки положителните икономически предпоставки обаче, в не малко случаи се наблюдава неправилен мениджмънт, занижаване на трудовите стандарти, засилена експлоатация и произтичаща от това неудовлетвореност. От това произтичат рискове като отлива на много качествени работещи и занижаването на качеството в някои производства, което може да доведе до редица трудности за бранша. Ето защо ние полагаме усилия за установяване на добри партньорски отношения с Работодателите съгласно Стандарта на НФТИНИ и се стремим с инструментите на Социалния диалог да способстваме за издигане достойнството и зачитането на работещите хора на дължимото високо ниво.

Сред Работодателите в бранша, където действат наши синдикални членове, се открояват:

Сред актовете, които сме подписали във връзка с бранша, се откроява:

Ако работиш в областта на Автомобилната промишленост и в твоето предприятие все още не действа наша синдикална организация, защо не дойдеш при нас?

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори