НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Селскостопанска академия

(браншов синдикат)

'Agricultural Academy'
(Branch Syndicate)

Сред основните икономически дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Селскостопанска академия“, се откроява:

72.01. Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки.

Цитираната дейност е с първостепенно значение в дългосрочна перспектива – осигуряването на Насъщния винаги ще бъде основополагащ въпрос за нашето съществуване. За отбелязване е, че нашата Академия е сред най-старите научно-изследователски и развойни учреждения от този тип в света, със значителна материална, генетична и технологична база във всички краища на страната. Независимо от стратегическото значение на Академията обаче, нейната дейност е силно подценявана и недофинансирана – не са изолирани случаите, в които учените са принуждавани да се борят за своите минимални възнаграждения чрез протести. Ето защо ние полагаме усилия за установяване на добри партньорски отношения с Работодателите съгласно Стандарта на НФТИНИ и се стремим с инструментите на Социалния диалог да способстваме за издигане достойнството и зачитането на работещите хора на дължимото високо ниво.

Сред Работодателите в Академията, където действат наши синдикални членове, се открояват:

Сред актовете, които сме подписали във връзка с Академията, се открояват:

Ако работиш в Селскостопанската академия и в твоето научно звено все още не действа наша синдикална организация, защо не дойдеш при нас?

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори