НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
твоят синдикален инструмент

Браншов синдикат „Селскостопанска академия“

Председател: Петя Методиева

E-mail: petya.mbg@gmail.com
Адрес: гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев №2

Сред основните икономически дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Селскостопанска академия“, следва да се отбележи:

72.01. Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки.

Цитираната дейност е със значителен потенциал в дългосрочна перспектива (осигуряването на Насъщния винаги ще бъде основополагащ въпрос за нашето съществуване). За отбелязване е, че Селскостопанската академия е едно от най-старите научно-изследователски и развойни учреждения от този тип в света и разполага със значителна материална, генетична и технологична база във всички краища на страната ни. Но независимо от стратегическото значение на Академията, нейната дейност е силно подценявана и недофинансирана. Ето защо НФТИНИ полага усилия за установяване на добри партньорски отношения в областта на социалното сътрудничество и издигане достойнството и зачитането на научните работници на дължимото високо ниво.

Ако работиш в Селскостопанската академия и в твоето научно звено все още не действа Синдикална секция на НФТИНИ, защо не дойдеш при нас?

Виж други Браншови синдикати на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“

Партньори на НФТИНИ: