НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Федеративен Дискусионен форум (2022 г.)

След кратко пандемично прекъсване отново включихме микрофоните, за да дадем думата на хората в НФТИНИ – вече в успешно изпитания формат на нашия Федеративен Дискусионен форум. Програмата беше изцяло съобразена с предпочитанията на нашите членове и се надяваме да е била полезна!

По традиция открихме с чаша кафе и запознаване с нашите специални гости, привлечени за обучителната част на събитието. Разговорът започна с кратко представяне на програмата, участващите и очакванията.

Лидерството

По настояване на наши синдикални членове, потърсихме опора за успешно синдикално действие в лидерството. Направихме разграничение между фигурите на лидера и ръководителя, прослеихме типични стилове на лидерство и се спряхме на въпроса за планирането, целеполагането, приоритетите. Завършихме с нагледен тест на личностната нагласа на участващите в контекста на изнесената презентация.

Финансова подкрепа

След дълго отлагане заради липсата на готовност в част от синдикалните секции, най-после пуснахме в действие нашите Критерии за финансова подкрепа на председателите в НФТИНИ. Както беше изтъкнато, това са своеобразни критерии за добър синдикализъм – които се надяваме да вдъхновят нашите организации да използват активно инструментите ни за практическа синдикална работа.

Беше затрогващо да видим отношението на нашите председатели, които, макар и в символичен размер, разпознаха конкретното парично измерение на нашето признание за това, което са свършили за своите организации и за Федерацията като цяло през изминалата година. Онези, които не можаха да дойдат на място, ще получат своите ваучери (и следващите им се плащания) на някое от следващите ни събития.

Модерният синдикализъм

Представихме поредната синдикална иновация на НФТИНИ – схема за синдикално поведение спрямо опърничави Работодатели, които упорито препятстват Социалния диалог. Проследихме някои от по-характерните моменти в схемата (дори открихме техническа грешка) и разгледахме възможните изходи от положения, които изглеждат като задънена улица. Тази схема допуска само щатлив изход – във всички други случаи предлага поне няколко следващи полезни хода!

Бизнес инструменти

Още една иновация, насочена към въпроса за това как да правим нещата, беше представянето на непретенциозна форма на малък бизнес – като друга гледна точка към успешното синдикално действие. През призмата на предприемачеството и присъщите му инструменти потърсихме отговор на въпроса как да увлечем нашите колеги. Оказва се, че това може да става по начини, много сходни на привличането на клиенти в бизнеса.

Оценката

Макар да се отчетоха някои слабости при настаняването (беше по-топло от необходимото), общата оценка от събитието е Отл. (5,51), като съдържателната част събра дори по-висока оценка – Отл. (5,66). Много от участниците отличиха темата за Модерния синдикализъм, като не беше спестена и критиката – времето не стигна за симулации, практически взаимодействия и споделяне на опит.

Неформалната част

Независимо от цитираната критика, в неформалната част (питие, басейн, вечеря, още питие...) все пак успяхме да намерим време за споделяне и взаимодействия – някои от участващите продължиха разговорите далеч след малките часове на нощта и сутринта отново, под разбуждащата слънчева светлина в топлите минерални басейни, с чаша черно кафе...

Благодарим на всички, които отделиха от времето си, за да бъдем заедно на вече традиционния за НФТИНИ Федеративен Дискусионен форум!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори