НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Контролна комисия

Федеративната контролна комисия (ФКК) осъществява контролната дейност в НФТИНИ, като се произнася за нарушения на програмните и устройствените актове на КТ „Подкрепа“ и НФТИНИ. ФКК се произнася окончателно по жалби срещу откази от приемане на индивидуални членове и срещу решения за изключване на колективни членове от НФТИНИ.

Федеративният съвет попълва състава на ФКК с обикновено мнозинство при явно гласуване, като определя правомощията ѝ и утвърждава предложения от нейните членове Правилник за дейността ѝ.

ФКК участва в заседанията на Федеративния съвет и на Изпълнителния съвет с право на съвещателен глас, и отчита пред тях и пред Националната конференция дейността си.

Ако имаш съмнение за нередност, можеш да съобщиш на ФКК по най-удобния за теб начин. Имай предвид, че анонимни съобщения не подлежат на разглеждане, а такива без доказателства вероятно ще бъдат оставени без уважение. Имай готовност да окажеш съдействие на ФКК при евентуална проверка на съобщението ти.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори