НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Институт по розата и етеричномаслените култури

Institute of Roses, Essential and Medical Cultures

Институтът по розата и етеричномаслените култури при ССА започва дейността си през 1907 г. като малко опитно поле, което ще израстне до водещо българско научно звено в областта на етеричномаслените производства. Първоначално ИРЕМК осъществява опити с розови и етеричномаслени култури. Опитите с дестилация на розови цветове се ръководят отделно. От 1928 г. започват дейности по дестилация и е създадена лаборатория за проучване на болестите и неприятелите по розата и етеричномаслените култури. Поставя се началото и на библиотечната дейност на ИРЕМК. От 1943 г. опитното поле е преобразувано в Опитна станция за лечебни и благоуханни растения. В следващите години работата на ИРЕМК се разраства върху основните етеричномаслени култури (маслодайна роза, мента, лавандула); проучва се селекцията, механизацията, растителната физиология и защита, технологиите на преработка; интродуцират се нови видове растения. От 1967 г. Опитната станция се преобразува в Институт по маслодайната роза, етеричномаслените и лечебни култури, който създава чрез хибридизация и отбор нови сортове от основните култури – маслодайна роза (сорта „Пролет“), лавандула (сортовете „Казанлък“ и „Карлово“) и мента (сорта „Климент-63“). Поставени са за решаване основни проблеми на производството – по-високо съдържание на етерично масло, по-висок добив от единица площ, устойчивост на болести и неприятели, студоустойчивост, подобряване качеството на етеричните масла. Решени са редица въпроси на агротехниката и механизацията, приспособимостта към различни типове почви, вкореняването на различни видове маслодайни рози, растителната защита и др. От 1970 г. насам са създадени нови сортове маслодайна роза, лавандула, мента, валериана, татул, жълт мак, салвия скларея, едногодешно резене, декоративни рози. Построена е голяма експериментална работилница, дестилерия, лаборатории за микродестилация и технологични експерименти. Днес интродуцираните растителни генетични ресурси в ИРЕМК обхващат представители от 216 вида на 45 растителни семейства, от които 77 етеричномаслени вида, 127 лечебни вида, 20 застрашени от изчезване вида. Селектирани са маслодайните розови сортове „Свежен“, „Искра“, „Елейна“, „Янина“ (като за пръв път е въведен методът инцухт за получаване на хомозиготни форми – стъпало към определяне генетичната идентичност на българската роза). При лавандулата освен „Казанлък“ и „Карлово“, могат да се отбележат сортовете „Хемус“, „Дружба“, „Севтополис“, „Юбилейна“, „Рая“ и „Хебър“. При ментата освен „Климент-63“, следва да се отбележат сортовете „Тунджа“ и „Зефир“. Работи се в областта на сортоподдържането, семепроизводството и агротехниката на културите. С всичко това ИРЕМК се утвърждава като основен център в България за научно-изследователска, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на етеричномаслените и лечебни култури.

Достъпът до тази страница е ограничен до лицата, на които е предоставен съответният ключ за проверка. Въведи ключа като линк в адресната лента на браузъра и натисни [Enter]. Ключът в повечето случаи има подобен вид:

nftini.org/?_Ключ_за_проверка

(където изразът 'Ключ_за_проверка' трябва да се замести със съответните секретни символи от ключа).

При въвеждането на ключа ще бъде предоставена „бисквитка“ (cookie), позволяваща преглеждане от твоето устройство на интересуващата те страница с данни. Нашите „бисквитки“ служат единствено за преглеждането на страници с ограничен достъп – ние не следим получателите на „бисквитките“ и не се интересуваме кой е осъществил достъп чрез тях. Трябва обаче да имаш предвид, че „бисквитките“ могат да разкрият интереса ти към НФТИНИ, ако твоето устройство бъде проверено. В тази връзка препоръчваме да прегледаш нашите насоки за поверителност, ако това е важно за теб.

Ако представляваш предприятие, в което действа наша синдикална организация, можеш да потърсиш необходимия ти ключ отдолу на издаденото от нас Удостоверението за легитимност. Ако по някаква причина не намираш ключа, можеш да се свържеш с нас и след като се убедим в твоята представителна власт, ще окажем дължимото съдействие. Разкриването на ключа пред трети страни е нежелателно.

С нашия ключ можеш да проверяваш електронно (в реално време) следните показатели:

  • данни за легитимността на синдикалната организация;

  • координати за връзка със синдикалното ръководство;

  • отношения с Работодателя по Стандарта на НФТИНИ;

  • основни актове в отношенията с Работодателя;

  • критични проблеми за работещите в предприятието.

При необходимост можем да предоставим и други относими данни (включително в рамките на нашия Специален доклад до Собствениците и Контролиращите капитала на предприятието), стига това да не застрашава сигурността на нашите синдикални членове и да не способства за вмешателства в тяхната независимост.

Посещението на тази страница е документирано.

Всеки опит за неразрешено проникване в информационните масиви на НФТИНИ ще се разглежда като престъпление и наличната информация за него при необходимост ще се използва за привличане към наказателна отговорност.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори