НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Крумче Шопова

(отличена през 2020 г.)

К. Шопова в кафе-пауза на Дискусионен форум

родена: гр. София, 1952 г.
образование: средно техническо
занятие: радио- и телевизионна техника
интереси: безопасност и здраве при работа
синдикалист от: 1989 г.
постижение: борбата за „Инкомс-телеком холдинг“ АД

Още с встъпването си на пазара на труда Крумче застана твърдо на страната на работещите – до 1989 г. в задължителните комунистически профсъюзи, а след промените – като съучредител на КТ „Подкрепа“. Издигна се до председател на Фирмения синдикат в „Инкомс-телеком холдинг“ АД и така пое отговорност за 43 предприятия в цялата страна. Впоследствие беше избрана за председател на Контролната комисия на НФТИНИ. Работата й винаги се е отличавала с точност, стриктност и отговорност – „защото от това зависят много хора“.

Като председател на Фирмения синдикат, Крумче направи и невъзможното за спасяване на Холдинга, чиято умишлено забавена, безпринципна и безотговорна приватизация предизвести разсипването на редица наши структуроопределящи предприятия. Името ѝ никога няма да бъде отбелязано в историята на българската електроника, комуникации и информатика, но ние помним, че Крумче остави дълбока диря с противопоставянето си срещу практическото унищожаване на цели икономически отрасли от картата на нашата страна за десетилетия напред. Крумче, ти си на правата страна и ние държим на това!

Виж други отличени за техния принос!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори