НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

КТ „Подкрепа“

Podkrepa CL

Конфедерацията на труда „ПОДКРЕПА“ е национално представителна организация на работниците и служителите. Създадена „отдолу-нагоре“ от хората на труда, желаещи да се противопоставят на тоталитарния режим, Конфедерацията се явява автентичният синдикат на България; в диаметрална противоположност на комунистическите профсъюзи и някои псевдосиндикални организации, обслужващи олигархични интереси.

Първите стъпки са положени от д-р Константин Тренчев (лекар), Петър Манолов (поет), Диана и Димитър Бояджиеви (художници), Кояна Иванова (студентка) и др., които учредяват на 08.02.1989 г. Независимото сдружение на научно-техническата, хуманитарната и художествено-творческата интелигенция в България (Профсъюз „Подкрепа“).

След първоначалния отказ на тоталитарната държава да признае Профсъюза, е направен втори опит за регистрацията на нов Устав на Независимия Професионален съюз в България „Подкрепа“. Следват внезапни претърсвания и изземване на документи, арести, опити за сплашване от тоталитарните власти. Въпреки това хората от „Подкрепа“ се противопоставят с решителни протести срещу режима и т.нар. „Възродителен процес“, като поставят основите на бъдещия демократичен синдикализъм в страната ни.

Шествие на активисти от НПС „Подкрепа“ в гр. Пловдив (1989 г.)

На 28.10.1989 г. се провежда събрание на синдиката, на което се прави преглед на неговото състояние и се взима решение той да бъде отворен за всички желаещи (не само за работници на интелектуалния труд). Подготвя се Конфедеративен устав и се преминава към Конфедеративния принцип на организация, доказал своята ефективност в развитите общества. Много бързо броят на синдикалните членове започва да нараства.

На 07.12.1989 г. Подкрепа се нарежда сред учредителите на Съюза на Демократичните сили.

Лого на тогавашния Съюз на демократичните сили

През декември 1989 г. Подкрепа организира масирани шествия и демонстрации, които в крайна сметка довеждат до свикване на Националната кръгла маса и до започване на разговора за бъдещето на българската държава.

Първото заседание на Националната кръгла маса (03.01.1990 г.)

Започват да се обособяват професионалните структури (сред които бъдещата НФТИНИ) и регионалните структури на КТ „Подкрепа“, формиращи т.нар. „двойно членство“ на синдикалните членове в съответствие с местоработата им и сферата на тяхната икономическа дейност. С Решение от 30.03.1993 г. е постановено и официалното вписване на Конфедерацията във Фирмения регистър при Софийски градски съд (СГС).

След нелеки стълкновения с няколко правителства, КТ „Подкрепа“ успява да отвоюва сграден фонд в София и страната, където да настани централата и своите професионални и регионални структури (след като цялото профсъюзно имущество в страната е оставено в ръцете на бившите комунистически профсъюзи и обещаното „разпреселяне“ между съществуващите синдикати така и не бива осъществено).

Централата на КТ „Подкрепа“ на пл. Гарибалди в София

Постепенно Конфедерацията се осмисля като Синдикална организация, независима от политически и икономически интереси, и забранена за ръководство и контрол от страна на лица, съпричастни към тоталитарния режим, репресивния апарат и „възродителния“ процес.

Проект на декларация, утвърдена от III Конгрес през 1994 г.
(с ръкописни бележки за нейното изменяне и допълване)

Междувременно КТ „Подкрепа“ води множество митинги, протести, шествия и стачки през годините, повечето от които завършват успешно с желания резултат. Между тях са и двете национални стачки: една срещу правителството на Андрей Луканов през 1990 г. и втора срещу правителството на Жан Виденов през 1997 г. И двете са предизвикани от неимоверно тежкото социално положение на хората в България, от нарастващата инфлация и безработица, и прогресивното обедняване на народа. И двете са с чисто синдикални искания и са израз на борбата за достойно съществуване на българския народ. Стачките довеждат до смяна на правителствата на Луканов и Виденов, и временно овладяване на ситуацията в държавата.

Активисти на Подкрепа пред Народното събрание (януари 1997 г.)

Призив към синдикалните членове (11.01.1997 г.)

От 1994 г. до 2015 г. президент на КТ „Подкрепа“ е д-р Константин Тренчев, а вицепрезидент – инж. Димитър Манолов. След проведения IX Конгрес на КТ „Подкрепа“ от 08.02.2019 г. за президент е избран Димитър Манолов, а д-р Константин Тренчев е определен единодушно за почетен президент на Конфедерацията.

Обявяване резултатите от избора на IX Конгрес на КТ „Подкрепа“

Подкрепа още от възникването си поддържа интензивни връзки със страните от Развития свят – като в началото информира ежедневно западни медии по телефона или чрез факсове за положението в страната. Особено приятелски отношения се поддържат с Полския профсъюз Solidarność (Солидарност), по чийто пример и модел е изграждана и самата „Подкрепа“. Установени са контакти, прераснали в тясно сътрудничество с Force Ouvrière и CFDT във Франция, АФТ-КПП в САЩ, профсъюзни централи от Испания, Италия, Швейцария, Германия, Унгария, Румъния и др.

Лого на полската Solidarność

КТ „Подкрепа“ се утвърждава през годините на т.нар. „преход“ към демократично общество като автентичния синдикат на България, изразяващ християн-демократичните ценности и провеждащ принципа „отдолу-нагоре“ чрез активна синдикална трансмисия на правата и интересите на работещите хора към актуалния дневен ред на съвременната българска държава и чрез специализирани национални кампании за синдикална подкрепа.

Национална кампания „Подкрепа за достоен труд“

Днес КТ „Подкрепа“ представлява мащабно разклонена национална мрежа от професионални и регионални синдикални организации, които обхващат всички сектори на българската икономика и цялата територия на страната. Организациите са обединени от общите конфедеративни принципи и същевременно са напълно независими в своята секторна / регионална политика. Сред тях НФТИНИ заема достойното си място на съучредител и един от двигателите на съвременния български синдикализъм.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори