НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
твоят синдикален инструмент

КТ „Подкрепа“

Конфедерацията на труда „ПОДКРЕПА“ е национално представителна организация на работниците и служителите. Създадена „отдолу-нагоре“ от хората на труда, желаещи да се противопоставят на тоталитарния режим, Конфедерацията се явява автентичният синдикат на България; в диаметрална противоположност на комунистическите профсъюзи и някои псевдосиндикални организации, обслужващи олигархични интереси.

Първите стъпки са положени от д-р Константин Тренчев (лекар), Петър Манолов (поет), Диана и Димитър Бояджиеви (художници), Кояна Иванова (студентка) и др., които учредяват на 08.02.1989 г. Независимото сдружение на научно-техническата, хуманитарната и художествено-творческата интелигенция в България (Профсъюз „Подкрепа“).

След първоначалния отказ на тоталитарната държава да признае Профсъюза, е направен втори опит за регистрацията на нов Устав на Независимия Професионален съюз в България „Подкрепа“. Следват внезапни претърсвания и изземване на документи, арести, опити за сплашване. Въпреки това хората от „Подкрепа“ се противопоставят с решителни протести срещу тоталитаризма и т.нар. „Възродителен процес“, като поставят основите на бъдещия демократичен синдикализъм в страната ни.

Шествие на активисти от НПС „Подкрепа“ в Пловдив, 1989 г.

На 28.10.1989 г. се провежда събрание на синдиката под председателството на д-р Константин Тренчев, на което се прави преглед на състоянието му и се взима решение той да се отвори за всички желаещи (не само работници на интелектуалния труд), като същевременно се подготви Конфедеративен устав и се премине на Конфедеративен принцип, доказал своята ефективност в развитите общества. Много бързо броят на синдикалните членове започва да нараства.

През декември 1989 г. Подкрепа организира масови шествия и демонстрации, в резултат на които се свиква Националната кръгла маса. В нея участват д-р Константин Тренчев, Пламен Даракчиев и други представители на Подкрепа. Д-р Константин Тренчев, вече като президент на КТ „Подкрепа“, е един от учредителите на Съюза на Демократичните сили на 07.12.1989 г.

Първото заседание на Националната кръгла маса от 03.01.1990 г.

КТ „Подкрепа“ се структурира на конфедеративен принцип. Обособяват се професионалните структури (сред които и бъдещата НФТИНИ) и регионалните структури на организацията. След нелеки стълкновения с няколко правителства, КТ „Подкрепа“ си извоюва сграден фонд в София и страната, където да настани централата и структурите си.

В настоящия момент, възползвайки се донякъде от настъпилите промени в политическия живот, Конфедерацията стъпи на здрава, чисто синдикална позиция, доказвайки по този начин правотата на идеята за възникването й.

КТ „Подкрепа“ води множество митинги, протести, шествия и стачки през годините, повечето от които завършват успешно със желания резултат. Между тях са и две национални стачки: една срещу правителството на Андрей Луканов през 1990 г. и втора срещу правителството на Жан Виденов през 1997 г. И двете са предизвикани от неимоверно тежкото социално положение на хората в България, от нарастващата инфлация и безработица, и прогресивното обедняване на народа. И двете са с чисто синдикални искания и са израз на борба за достойно съществуване на Българската нация. Стачките довеждат до смяна на правителствата на Луканов и Виденов, и временно овладяване на ситуацията в страната.

От 1994 г. до 2015 г. президент на КТ „Подкрепа“ е д-р Константин Тренчев, а вицепрезидент – инж. Димитър Манолов. След проведения IX Конгрес на КТ „Подкрепа“ за президент е избран Димитър Манолов, а д-р Константин Тренчев е определен единодушно за почетен президент на Конфедерацията.

Обявяване на резултатите от избора на IX конгрес на КТ „Подкрепа“

Подкрепа още от възникването си поддържа интензивни връзки със страните от Развития свят – като в началото информира ежедневно западни медии по телефона или чрез факсове за положението в страната. Особено приятелски отношения се поддържат с Полския профсъюз Solidarność (Солидарност), по чийто пример и модел е изграждана и самата „Подкрепа“. Установени са контакти, прераснали в тясно сътрудничество с Force Ouvrière и CFDT във Франция, АФТ-КПП в САЩ, профсъюзни централи от Испания, Италия, Швейцария, Германия, Унгария, Румъния и др.

Лого на полската Solidarność

КТ „Подкрепа“ се утвърждава през годините на т.нар. „преход“ към демократично общество като автентичния синдикат на България, изразяващ християн-демократичните ценности и провеждащ принципа „отдолу-нагоре“ чрез активна синдикална трансмисия на правата и интересите на работещите хора към актуалния дневен ред на съвременната българска държава.

Днес КТ „Подкрепа“ представлява мащабно разклонена национална мрежа от професионални и регионални синдикални организации, които обхващат всички сектори на българската икономика и цялата територия на страната. Организациите са обединени от общите конфедеративни принципи и същевременно са напълно независими в своята секторна / регионална политика. Сред тях НФТИНИ заема достойното си място на съучредител и един от двигателите на съвременния български синдикализъм.

Партньори на НФТИНИ: