НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
твоят синдикален инструмент

Президент на КТ „Подкрепа“

инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“

Президентът на КТ „Подкрепа“ ръководи и представлява Конфедерацията; направлява дейността на Изпълнителния съвет и изразява волята на органите на КТ „Подкрепа“; полага подпис под документи от името на Конфедерацията; свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет. Президентът може да наложи вето върху изпълнението на решение на Изпълнителния съвет на Конфедерацията или такова на върховния ръководен орган на кой да е от пълноправните колективни членове (в т.ч. Националната конференция на НФТИНИ), (като сезира Конфедеративния съвет за окончателно произнасяне по това решение).

д-р Константин Тренчев, почетен президент на КТ „Подкрепа“

Почетният президент на КТ „Подкрепа“ съветва членовете на синдикалното ръководство и напомня с примера си за изначалните подбуди, довели до учредяването на Конфедерацията и до оформянето на съвременния й облик. Носител е на най-високото отличие в България – Орден „Стара Планина“ I степен; и е Кавалер на Ордена на „Светия Божи гроб“ със седалище в Малта.

  • Кабинет на почетния президент
    +359(2)9872667

Кажи си мнението!

  • Как оценяваш новия сайт на НФТИНИ?

  • Членуваш ли в синдикат?

Партньори на НФТИНИ: