НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Институт по аграрна икономика

Institute of Agricultural Economics

Институтът по аграрна икономика при ССА е създаден през 1935 г. с основна задача всестранното проучване и подпомагане на земеделското стопанство в икономическо и социално отношение, с оглед подобряване условията на живот в българското село. Първоначално ИАИ работи за определяне насоките на развитие на земеделското производство (в т.ч. цени и пазари на земеделската продукция, райониране, доходност, организация и преустройство на земеделските стопанства). Изучаването на жизнените условия в българското село способстват за разработване на първите планове за подобряване жизненото равнище на селското население в България. С налагането на централизираното планово стопанство от средата на XX в., ИАИ разширява научните си направления в области като райониране, специализация и концентрация на селскостопанското производство, селскостопанска ергономия, организация, нормиране и заплащане на труда, интензификация и ефективност на производството, себестойност, цени и реализация на продукцията, управление и финансиране на селскостопанските организации, икономико-математическо моделиране, планиране и прогнозиране, и др. Днес ИАИ отговаря на съвременните предизвикателства, свързани с преминаването на земеделието към пазарна икономика и провеждането на т.нар. „аграрна реформа“ (в т.ч. изясняване проблемите на аграрните отношения, пазара на земята и земеползването, институционалното, организационно и производствено преструктуриране на земеделието и хранително-вкусовата промишленост, маркетинга и конкурентоспособността, устойчивото развитие и екологията, безопасността на храните, икономическите и социологическите проблеми на селото и селските райони). ИАИ е в основата на създаването на Системата за агропазарна информация (САПИ), а след присъединяването през 2012 г. на Института по информационно осигуряване на системата към ССА е домакин и на Централната селскостопанска библиотека (ЦСБ) като част от Националния аграрен научно-информационен комплекс.

Достъпът до тази страница е ограничен до лицата, на които е предоставен съответният ключ за проверка. Въведи ключа като линк в адресната лента на браузъра и натисни [Enter]. Ключът в повечето случаи има подобен вид:

nftini.org/?_Ключ_за_проверка

(където изразът 'Ключ_за_проверка' трябва да се замести със съответните секретни символи от ключа).

При въвеждането на ключа ще бъде предоставена „бисквитка“ (cookie), позволяваща преглеждане от твоето устройство на интересуващата те страница с данни. Нашите „бисквитки“ служат единствено за преглеждането на страници с ограничен достъп – ние не следим получателите на „бисквитките“ и не се интересуваме кой е осъществил достъп чрез тях. Трябва обаче да имаш предвид, че „бисквитките“ могат да разкрият интереса ти към НФТИНИ, ако твоето устройство бъде проверено. В тази връзка препоръчваме да прегледаш нашите насоки за поверителност, ако това е важно за теб.

Ако представляваш предприятие, в което действа наша синдикална организация, можеш да потърсиш необходимия ти ключ отдолу на издаденото от нас Удостоверението за легитимност. Ако по някаква причина не намираш ключа, можеш да се свържеш с нас и след като се убедим в твоята представителна власт, ще окажем дължимото съдействие. Разкриването на ключа пред трети страни е нежелателно.

С нашия ключ можеш да проверяваш електронно (в реално време) следните показатели:

  • данни за легитимността на синдикалната организация;

  • координати за връзка със синдикалното ръководство;

  • отношения с Работодателя по Стандарта на НФТИНИ;

  • основни актове в отношенията с Работодателя;

  • критични проблеми за работещите в предприятието.

При необходимост можем да предоставим и други относими данни (включително в рамките на нашия Специален доклад до Собствениците и Контролиращите капитала на предприятието), стига това да не застрашава сигурността на нашите синдикални членове и да не способства за вмешателства в тяхната независимост.

Посещението на тази страница е документирано.

Всеки опит за неразрешено проникване в информационните масиви на НФТИНИ ще се разглежда като престъпление и наличната информация за него при необходимост ще се използва за привличане към наказателна отговорност.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори