НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Защо ни е синдикат?

Да поговорим за „нас“ и „тях“

Има една съществена разлика между мен и хората като мен, от една страна; и тези, които се изживяват като наши шефове, от друга страна.

В повечето случаи ние (работещите хора) не разполагаме с нищо друго, освен с нашия ум, талант и двете ни ръце, с които изкарваме парите си. Те обаче (нашите шефове) разполагат с капитали, с експертен антураж, с възможности за въздействие. Представи си: счетоводство, човешки ресурси, производствен мениджмънт, юристи, инвеститори, средства за лобиране и натиск...

Очевидно в подобна ситуация губещите сме ние. Ние, които не разполагаме с нищо друго, освен със себе си. Но в битката печели не този, който има повече – а този, който управлява по-добре онова, с което разполага. Добрата новина е, че ние с теб разполагаме с нещо много силно.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори