НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Спри Коронавирус на работното място

Световната здравна организация публикува практически напътствия за ограничаване на Коронавирус на работното място. Следвай няколко прости правила, за да ограничиш риска в значителна степен!

Световната здравна организация (СЗО) публикува практически напътствия за ограничаване разпространяването на Коронавирус на работното място. Напътствията са адаптирани за българските условия и са достъпни от сайта на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) при Министерството на здравеопазването (МЗ).

На първо място се препоръчва поддържането на основна хигиена на работното място (осигуряване на средства за редовно миене на ръцете с препарат, избягване събирането на много хора в затворени помещения и превозни средства, редовно проветряване, почистване с дезинфектант на повърхностите (подове, работни плотове, клавиатури, дръжки на врати). Целта е да се предотврати докосването на заразени повърхности (вкл. при ръкостискане) и да се намали риска от вдишване на въздух със заразени прахови частици.

Съществена грешка е носенето на предпазни маски от здрави лица. Широко използваните маски не предотвратяват вдишването на заразени прахови частици, дори напротив – способстват за полепването на такива върху овлажнената от дишането маска и последващото им вдишване от този, който носи маската. Да носят маски се препоръчва само на лица, които кашлят и кихат, и има съмнение, че са заразени – за да се предотврати изхвърлянето на евентуално заразени частици във въздуха и разпространяване на заразата сред околните.

На Работодателите се препоръчва да разработят планове за безопасност и здраве при работа и от там – за обезпечаване на производствените дейности при проникване на заразата в региона или в предприятието. Тези планове би следвало да включват въвеждане и популяризиране на правила за основна хигиена на работното място, избягване провеждането на масови служебни мероприятия, разширяване на възможностите за работа от вкъщи и от разстояние, преустановяване на командировките до заразени места, информиране на работещите за възможностите да ползват болничен включително при незначителни симптоми и не на последно място – кризисни решения при обявяване на карантина и невъзможност на значителна част от персонала да се яви на работа.

Във връзка с горното напомняме твоето законно право да откажеш да изпълняваш трудовите си задължения, ако не са осигурени здравословни и безопасни условия на труд (арг. от чл. 283 от Кодекса на труда) – например ако си командирован/а до място, което е заразено и не са обезпечени мерки за опазване на твоето здраве. СЗО публикува в тази връзка ежедневен ситуативен доклад за териториите, в които се разпространява Коронавирус.

Дължимото внимание е отделено и на превенцията срещу стигматизацията, както и на необходимостта от оказване на подкрепа (здравна, психологическа, социална) на заразени лица и техните семейства – с оглед ограничаване негативните последици от инфекцията и подпомагане на здравните органи в тяхната дейност срещу разрастването ѝ. Основното е да не се поддаваме на паника и да спазваме няколко елементарни правила, които няма да ни костват нищо особено. В тази връзка сме извели за нуждите на нашите синдикални членове и техните Работодатели 4 основни правила, чието спазване ще ограничи в значителна степен рисковете от заразяване:

 • Чисти повърхности
  Редовно бърсане с дезинфектант на бюра, маси, телефони, клавиатури, дръжки на врати.
  (Докосването на заразени повърхности е основен вектор на заразяване.)

 • Измити ръце
  Редовно миене на ръцете с препарат – особено преди докосване на храната, лицето, устата.
  (Докосването на лигавиците и храната със заразени ръце е основен вектор на заразяване.)

 • Маска на лицето
  Само тези, които кашлят и кихат, трябва да носят маска на лицето – за другите е вредно.
  (Маската спира изхвърлянето на заразено вещество, но не спира вдишването му.)

 • Болничен и почивка
  Дори съвсем леки симптоми на хрема (кашляне, температура) са повод да останеш вкъщи.
  (Контактът със заразени лица е основен вектор за разпространение на заразата.)

Отпечатай нашия тематичен плакат и го разпространи сред колегите в твоето предприятие! Нека всички дадем своя малък, но съществен принос за обезпечаване здравето и безопасността на работното място!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори