НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Преговорите в ССА продължават

Независимо от забавянето в бюджетната процедура за 2024 г., съдържанието на БКТД-2023 за системата на ССА е договорено на 90%. Остават няколко ключови детайла.

Традиционно, НФТИНИ провеждаме нашите колективни преговори със Селскостопанската академия (ССА) за сключването на Браншов колективен трудов договор (БКТД) за системата, който ще определи минималните стандарти за работещите през следващия двугодишен период.

В следствие на отличното ни социално сътрудничество, постигнахме разбирателство по повечето аспекти от съдържанието на проекта; приети са 90% от нашите предложения, почти без промяна.

Поради забавянето на бюджетната процедура за 2024 г. обаче, разговорът трябваше да спре преди финализирането на няколко ключови текста, свързани с минималните равнища на основните работни заплати; с исканата от нас автоматична индексация на възнагражденията съразмерно с минималната работна заплата (МРЗ) за страната; и с исканото от нас увеличение на някои от допълнителните възнаграждения с постоянен и непостоянен характер.

Очакваме бюджетната процедура за 2024 г. да бъде финализирана до няколко дни и след като вече сме наясно с предвидените бюджетни трансфери за Академията, да завършим и работата по БКТД-2023. По всяка вероятност това ще стане факт още преди края на настоящата година или в първите работни дни на следващата.

Специални благодарности към преговорния екип!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори