НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Успешна актуализация на заплатите в Борднетце

Финализирахме колективните трудови преговори в СЕ „Борднетце-България“ ЕООД (автомобилна индустрия) – в резултат имаме актуализирани трудови възнаграждения за стотиците наши членове там, в съответствие с увеличението на МРЗ, инфлационния индекс и икономическата обстановка в страната.

Днес приключиха с официален акт на Работодателя Колективните преговори на колегите в СЕ „Борднетце-България“ ЕООД (автомобилна индустрия). Беше договорено значително увеличение на трудовите възнаграждения в съответствие с увеличението на Минималната работна заплата (МРЗ) за страната, считано от 01.01.2024 г. В допълнение беше договорена и процентна актуализация, която отчита инфлационния индекс и икономическата обстановка в страната. Запазват се и всички други социални придобивки, договорени до момента и действащи за Синдикалните членове.

Преговорният процес беше подкрепен и от Александър Цапов (председател на НФТИНИ), който взе лично участие в заключителните сесии. Крайният резултат е, че равнищата на заплащане в предприятието заемат конкурентни равнища и обезпечават по-нататъшното развитие на Социалния диалог.

Специални благодарности на всички, които взеха участие в преговорите!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори