НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Работна среща с „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД

В серия от работни срещи с колегите от „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД (автомобилна индустрия) съставихме план за действие през 2024 г. Започваме приоритетно да действаме за подобряване организацията на труда.

Днес проведохме заключителна работна среща със синдикалните координатори от „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД (автомобилна индустрия), в която обобщихме събраната информация и съставихме план за действие през 2024 г. Като приоритетни се очертаха проблемите, свързани с организацията на труда – практически във всички производствени дейности и звена – за чието решаване предстои да стартираме преговори с Работодателя и представителите на висшия мениджмънт.

Планът за действие включва интегриране на водещи работници и служители със системите за електронна координация на НФТИНИ; и осъществяване на приоритизирани интервенции в критични за производствения процес проблеми, локализирани на база постъпващата информация от работещите на първа линия. Използваме случая да благодарим на всички, които се включиха в нашите проучвания и оказаха съдействие за набиране на първичната информация!

Най-доброто предстои!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори