НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Правила за поръчка

Твоята поръчка ще бъде обработена внимателно. Ще получиш индивидуално ценово предложение в зависимост от предпочитанията ти. Работата по твой личен проект може малко да оскъпи нещата, но при повече бройки ще получиш отстъпки и доставка за наша сметка. Докато не уточним детайлите и не приемеш изрично нашето ценово предложение, няма да дължиш нищо.

търговец

Нашият online каталог се поддържа от „Аргина“ ЕООД с ЕИК-205863308, ДДС№BG205863308 и адрес в гр. София 1756, ж.к. Дървеница, бл. 36, вх. Б, ап. 31, представлявано от управителя Аргир Атанасов.

Независимо, че нашият online каталог се намира на официалната страница на НФТИНИ, последната не е страна в отношенията между потребителите (клиенти, възложители, купувачи) и „Аргина“ ЕООД (търговец, изпълнител, продавач).

предмет

Нашият online каталог има за цел да предложи тематични продукти и да спомогне дейностите на НФТИНИ – веднъж с тематичното оформяне на самите продукти и още веднъж с отчисления от реализираните постъпления за защита трудовите права и икономическите интереси на работещите.

Нашият online каталог не представлява online магазин и в него не се извършват продажби. Каталогът има за цел единствено да представи нашите предложения и да даде възможност на потребителите да се свържат с нас, за да получат персонализирано ценово предложение.

обвързване

Отправянето на запитване от потребителите и отправянето на ценово предложение от нас не обвързва по никакъв начин потребителите. Ако не бъде прието в разумен кратък срок от потребителите, ценовото предложение не обвързва и нас самите – доколкото е изготвено с оглед на специфични изисквания и отчита момента на запитването, нашата натовареност, складовите наличности и други подобни.

Ценовото предложение обвързва нас, след като бъде прието от потребителите в разумен кратък срок; и обвързва потребителите, след като го приемат изрично и ние сме започнали работа по поръчката – доколкото резултатът от работата ни отговаря на дадените от нас технически описания и характеристики, и съответства на заявените от потребителите изисквания.

илюстративност

Всички изображения в нашия online каталог са илюстративни. Ние няма да предложим продукти, които не отговарят на дадените технически описания и нямат заявените технически характеристики – но следва да се има предвид, че работим по индивидуални задания на потребителите и е възможно наличните към даден момент заготовки да се отличават несъществено от показаните.

отговорност

Тъй като работим по задания на потребителите, не поемаме отговорност за авторски и сродни права върху изображения, слогани и други материали, които те предоставят с искане същите да бъдат възпроизведени върху поръчваните от тях продукти – доколкото същите не съставляват очевидно закононарушение.

Тъй като опаковаме внимателно и работим само с доказани куриери, не поемаме отговорност за повреди на доставените от нас продукти, след като потребителите са ги приели от куриера – доколкото не става дума за скрити недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени на място при добросъвестно преглеждане на продуктите.

отказ

Въпреки, че потребителите имат право да се откажат от дистанционно осъществената покупко-продажба в 14-дневен срок, си запазваме правото да откажем възстановяване на платената цена за продукти, които са изготвени по техни индивидуални задания – например подаръчна чаша с възпроизведено върху нея изображение по искането или с одобрението на конкретния Потребител.

лични данни

Ние не събираме и не обработваме лични данни – освен минимално необходимите за установяване на връзка с потребителите по повод на техните запитвания; за фактуриране на техните поръчки (ако има искане за фактура); за доставяне на готовите продукти (ако има искане за доставка); и за осчетоводяване на нашата търговска дейност.

С предоставяне на свои лични данни Потребителите декларират, че предоставят същите доброволно, за нуждите на съответните запитвания и поръчки, и са информирани, че могат без допълнителни условия да оттеглят по всяко време съгласието си за обработване на техните лични данни – при което същите ще бъдат заличени, доколкото законът или законоустановен орган на властта не ни задължава друго.

контрол

В случай, че правата на потребителите бъдат нарушени, те могат да подадат жалба до нас; а така също – за нарушаване на техните потребителски права – до Комисията за защита на потребителите (КЗП); и за нарушаване защитата на техните лични данни – до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД); или направо да се обърнат към Съда.

Като вземаш от рафтовете на нашия online каталог, правиш жест на солидарност и подкрепа към Синдикалната кауза. Тлъст % от постъпленията подпомага усилията на НФТИНИ да отстоява трудовите права и икономическите интереси на работещите. Благодарим ти!

Виж нашите предложения!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори