НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

СИНДИКАТ

Решаваш да се обърнеш към професионалист, който си изкарва хляба с това и сигурно (със сигурност) си разбира от работата. Намираш офиса – ориентира те дискретната метална табела на вратата с логото на консултантската кантора, чийто сайт ти направи най-добро впечатление. Любезна секретарка (по-лъскава, но не толкова чаровна като HR-ката в новата ти фирма) те кани да поседнеш във фоайето, докато те приемат. Предлага ти кафенце и водичка, а на масата има разхвърляни скъпи списания. Офисът е доста голям, от вътрешните стаи постоянно влизат и излизат някакви бързащи хора. По стените има картини, осветени с дискретни лампи, като в галерия. Някъде отзад се чуват телефонни разговори и прещракване на копирна машина. „Заповядайте!“ – прекъсва мислите ти любезната секретарка и те въвежда в една просторна вътрешна стая; кабинетът на професионалиста, с когото преди малко се уговорихте по телефона. Елегантен в скъпия си синкав костюм, човекът те поглежда приветливо, стиска ръката ти и те кани да седнеш. „Разкажете какво се случи.“ – подканя те той. „Мога ли да погледна документите?“ – пита очевидно заинтересован от случая. „Това е възмутително!“ – сбърчва нос, погнусен от политиките на твоята фирма. После затваря папката, поглежда те сериозно и ти казва един астрономически хонорар. Толкова струва професионализмът му. Сблъсквал се е с много случаи като твоя и решение има. Той е решението. Превърташ наум бюджета си. Ако платиш толкова много, ще трябва да отложиш някои от належащите семейни плащания. И пресмяташ, че при успешен изход от казуса ще си възвърнеш парите след има-няма половин година. Доста солено! Ще се съгласиш ли на такава висока цена?

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори