НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

„Гамакабел“ АД

„Gamacabel“ AD (JSC)

„Гамакабел“ АД стартира през 1975 г. на производствена площ от 70'000 м2, като днес функционират 3 производствени участъка, складове и спомагателни звена (в т.ч. Централна изпитвателна лаборатория, акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025). Компанията подържа Система за управление съгласно БДС ЕN ISO 9001 и прилага съвременни технологии за производство на ключовите за електрониката и електротехниката електрически кабели и проводници – съгласно стандартите HD, EN, IEC, DIN VDE, BS, ASTM, MIL, ГОСТ и БДС, такива с технически спецификации на компанията и такива по спецификации на клиента. Продукцията на „Гамакабел“ АД е добре приета в страни като Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Обединени арабски емирства, Русия, Финландия, Франция и др.

Достъпът до тази страница е ограничен до лицата, на които е предоставен съответният ключ за проверка. Въведи ключа като линк в адресната лента на браузъра и натисни [Enter]. Ключът в повечето случаи има подобен вид:

nftini.org/?_Ключ_за_проверка

(където изразът 'Ключ_за_проверка' трябва да се замести със съответните секретни символи от ключа).

При въвеждането на ключа ще бъде предоставена „бисквитка“ (cookie), позволяваща преглеждане от твоето устройство на интересуващата те страница с данни. Нашите „бисквитки“ служат единствено за преглеждането на страници с ограничен достъп – ние не следим получателите на „бисквитките“ и не се интересуваме кой е осъществил достъп чрез тях. Трябва обаче да имаш предвид, че „бисквитките“ могат да разкрият интереса ти към НФТИНИ, ако твоето устройство бъде проверено. В тази връзка препоръчваме да прегледаш нашите насоки за поверителност, ако това е важно за теб.

Ако представляваш предприятие, в което действа наша синдикална организация, можеш да потърсиш необходимия ти ключ отдолу на издаденото от нас Удостоверението за легитимност. Ако по някаква причина не намираш ключа, можеш да се свържеш с нас и след като се убедим в твоята представителна власт, ще окажем дължимото съдействие. Разкриването на ключа пред трети страни е нежелателно.

С нашия ключ можеш да проверяваш електронно (в реално време) следните показатели:

  • данни за легитимността на синдикалната организация;

  • координати за връзка със синдикалното ръководство;

  • отношения с Работодателя по Стандарта на НФТИНИ;

  • основни актове в отношенията с Работодателя;

  • критични проблеми за работещите в предприятието.

При необходимост можем да предоставим и други относими данни (включително в рамките на нашия Специален доклад до Собствениците и Контролиращите капитала на предприятието), стига това да не застрашава сигурността на нашите синдикални членове и да не способства за вмешателства в тяхната независимост.

Посещението на тази страница е документирано.

Всеки опит за неразрешено проникване в информационните масиви на НФТИНИ ще се разглежда като престъпление и наличната информация за него при необходимост ще се използва за привличане към наказателна отговорност.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори