НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Синдикална федерация на служителите в МВР

Синдикалната федерация на служителите в МВР е най-голямата и авторитетна организация на работниците и служителите в Министерството на вътрешните работи. Автентичното представителство в нейно лице на работещите в системата на МВР я прави близка по характер на КТ „Подкрепа“ и в частност – на НФТИНИ.

Обща между СФСМВР и НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ е убедеността, че социалната сигурност е неделима част от общата сигурност – както на служителите в МВР, така и на гражданите като цяло. Ето защо не можем да не бъдем съпричастни към извънредно тежките условия на труд, на които са изложени полицаите, пожарникарите и другите служители в МВР, полагащи грижа за сигурността и спокойствието на обществото.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори