НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Процедурно съдействие

Утвърждаването на процедурно споразумение с Работодателя е за предпочитане, защото предполага последователност, предвидимост и разумност на колективните преговори. В такава среда можем да разчитаме, че страните ще се държат като партньори, ще следват определени конструктивни правила за изясняване на позициите и за търсене на взаимно приемлив баланс, което ще запази техния позитивен облик и стремеж към решения в полза на всички заинтересувани. В крайна сметка целим това да резултира в подписване на предложения Колективен трудов договор (КТД).

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори