НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Стихийни действия

Когато Работодателят не желае да откликне на опитите ни да търсим Социален диалог, излага предприятието на риск от всевъзможни стихийни по характера си действия – най-сериозното от които е стачката. Подобни действия крият редица репутационни рискове и трябва да се избягват – защото са разрушителни за всички. Но няма как да не признаем, че дори когато не можем да потърсим административна или съдебна отговорност (напр. при отказ да бъде уважено предложението ни за утвърждаване на преговорна процедура – тъй като поначало няма такова законово изискване), Синдикатите винаги можем да включим инструментите на Пропагандата, на Специалния доклад и... редица други инструменти – за които няма да говорим публично ;) – и това да произведе своя натиск в разумна посока. Но все пак до последно продължаваме да настояваме, че най-добрият път е този на диалога и конструктивното партньорство. Простата съпротива срещу факта, че в предприятието действа независима Синдикална организация, никога не е добър съветник!

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори