НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Нощният труд поскъпва от 2021 г.

След години гласът ни беше чут: МС пое ангажимент от 01.01.2021 г. минималното допълнително възнаграждение за нощен труд да бъде 0,15% от МРЗ (но не по-малко от 1 лв.) за всеки отработен час.

На заседанието си от 13.04.2020 г. Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди проект на постановление на Министерския съвет (МС) за изменяне и допълване на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), насочено към обвързване на допълнителното възнаграждение за нощен труд с минималната работна заплата (МРЗ). Постигнат е консенсус между социалните партньори минималният размер на допълнителното възнаграждение да е 0,15% от МРЗ, но не по-малко от 1 лв. за всеки отработен час нощен труд – считано от 01.01.2021 г.

С така постигнатия консенсус, макар и частично, се удовлетворява едно старо настояване на НФТИНИ (възприето и подкрепяно от КТ „Подкрепа“) – размерът на допълнителното възнаграждение за нощен труд да се обвърже с работната заплата и по този начин да бъде осигурена автоматичната му индексация с нарастване цената на труда. Въпреки значителните компромиси, които бяха направени през годините, не можем да не се поздравим с този успех, частично провокирал и стартирането на този сайт като синдикален инструмент за кампаниите на НФТИНИ.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори