НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Протестът за извънредния труд успя!

На 28.10.2020 г. в 08:00 ч. се събрахме при паркинга на Партийния дом (сега сграда на Народното събрание в столицата и казахме „НЕ“ на идеята за 300 часа извънреден труд годишно. Засега имаме успех!

На 28.10.2020 г. в 08:00 ч. активисти на КТ „Подкрепа“ (сред които и синдикални членове от НФТИНИ) организираха спонтанен протест срещу поредните антисоциални предложения за изменяне и допълване на Кодекса на труда.

Сред най-съществените антисоциални законодателни предложения, на които КТ „Подкрепа“ категорично се противопоставя, са насочени към (1) увеличаване пределно допустимото количество извънреден труд на година, (2) увеличаване обхвата на т.нар. „еднодневни трудови договори“, (3) разширяване на възможностите за прилагане на т.нар. „сумирано изчисляване на работното време“. В този смисъл – многобройни наши становища, с които властта реши просто да не се съобрази.

  • Извънтредният труд е такъв извън установеното работно време, което е поначало забранено. Въпреки забраната обаче, извънреден труд се разрешава (до 150 часа годишно) за критични и неотложни работи (напр. овладяване на бедствия и аварии, оказване на медицинска помощ, опазване на обществения ред). Законът обаче е организиран по начин, който позволява Работодателят да се възползва от извънредния труд на своите работници и това да не му струва почти нищо.

    Така достигаме до преуморени шофьори, които заспиват на волана и отнемат живота на мнозина; или до докарани в несвяст здравни работници, които пребиват новородени деца след поредната двадесетичетиричасова смяна.

    Сега управляващото мнозинство планира да увеличи допустимия извънреден труд до 300 часа годишно – което автоматично би направило работния ден от 8-часов на 9-часов и работната година би достигнала до 14 месеца. Възниква въпросът: защо вместо да бъдат изцеждани и последните сили на работещите в България, просто не се разкриват допълнителни работни места? Отговорът бил, че няма работници. „А как да има работници, – пита Ваня Григорова (съветник на президента на КТ „Подкрепа“) с мегафона си на протеста, – като не им плащате? Как една медицинска сестра да работи за 700 лева?“

  • Т.нар. „еднодневни“ трудови договори бяха въведени в сферата на българското земеделие, във време, когато редица страни от ЕС алармираха за негативните социални последици на този вид договори. Съществено при тях е, че не предвиждат натрупването на трудов стаж и не включват каквато и да било социална отговорност – което ги прави атрактивни за недобросъвестни Работодатели. Това от своя страна стимулира злоупотребите, експлоатацията и недекларирания труд. На фона на тези обстоятелства властта желае да разпростре прилагането на „еднодневни“ договори и върху други икономически сектори.

  • Т.нар. „сумирано изчисляване на работното време“ позволява в определени работни дни да бъде полаган повече труд, за сметка на други работни дни, в които се полага по-малко труд. За определен „референтен“ период от време повечето и по-малкото положен труд трябва да се балансира. Съгласно Директива 2003/88/ЕО този „референтен“ период не може да бъде по-дълъг от 4 месеца и сега България е на път най-после да се съобрази с това изискване (след близо 10-годишна битка от страна на КТ „Подкрепа“ и изрично Становище на ИСС в този смисъл). Заедно с това обаче се предлага въвеждането на възможност „референтният“ период да бъде удължен до 12 месеца в рамките на колективното договаряне. Това е недопустим опит (в нарушение на директивата) да се подкопае Колективният трудов договор и от източник на допълнителни придобивки за работещите да бъде превърнат в средство за тяхната допълнителна експлоатация; колкото по-дълги са „референтните“ периоди, толкова по-дълго време може да трае полагането на труд извън установеното работно време.

За да кажем своето „НЕ“ на тези предложения (включително след като КТ „Подкрепа“ изрази ясно нашата позиция в рамките на НСТС), се събрахме на уреченото място няколко десетки синдикални членове и след като казахме какво мислим, направихме предупредително блокиране на бул. Цар Освободител чрез „верижно пресичане“ на пешаходната пътека в посока Синдикалната централа на пл. Гарибалди; тъкмо по време на „час пик“, когато всички бързат за работа.

Не знаем дали посланието беше разпознато правилно, но днес научаваме, че точката с гласуване на предложените изменения и допълнения в Кодекса на труда е свалена от Дневния ред на Народното събрание. Поне на този етап горните антисоциални идеи няма да видят бял свят.

Благодарим ти, че си с нас!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори