НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

БКТД-2024 в Селскостопанската академия е факт

След ожесточени преговори подписахме Браншовия колективен трудов договор (БКТД-2024) за работещите в системата на Селскостопанската академия (ССА). Демонстрирахме качествено нов подход в колективните преговори и договорихме редица нови придобивки.

Днес положихме подпис под Браншовия колективен трудов договор (БКТД-2024) за работещите в системата на Селскостопанска академия (ССА). Традиционно добрите ни отношения, развивани с десетилетия, направиха възможно запазването на високо ниво на Социалния диалог – независимо от инцидентните промени в състава на ръководството на Академията.

Направихме решителна стъпка в подобряване формата и структурата на Договора; както и в процедурите за социално сътрудничество и тези за присъединяване към действието на БКТД-2024 от страна на колеги, които не желаят да бъдат Синдикални членове. Значително повишихме основните и допълнителните трудови възнаграждения – което е важна стъпка към подобряване цялостната кондиция на Селскостопанската наука.

Със съжаление следва да отбележим, че ръководството на Академията не успя да прояви дължимата далновидност за отстояване обвръзката на минималните основни възнаграждения в ССА с минималната работна заплата (МРЗ) за страната. Това лиши работещите в Академията от предлагания от нас механизъм за договаряне в рамките на държавната бюджетна процедура на предвидимо и сигурно нарастване на финансовите средства за труд, съответстващи на икономическото развитие на страната. Независимо от това постигнахме 10% увеличения за всички основни заплати, както и значителни увеличения на предвидените допълнителни възнаграждения.

Сега е ред на колегите по структурни звена:

  • в срок до 11.03.2024 г. да стартират колективни преговори и до 11.05.2024 г. да сключат КТД за своите структурни звена (арг. по §9, ал. 1 от сключения БКТД-2024);

  • в едномесечен срок от подписването на сключените КТД по структурни звена онези работещи, които не желаят да членуват в Синдикатите, но желаят да се ползват от действието на БКТД-2024, да заявят своето присъединяване – за което дължат присъединителна такса 28% от своето брутно месечно възнаграждение (арг. по чл. 3, ал. 3 от сключения БКТД-2024);

  • и в същия едномесечен срок от подписването на сключените КТД по структурни звена, нашите синдикални лидери да свикат Съветите за социално сътрудничество в техните структурни звена и да инициират тяхното функциониране (арг. по §13, ал. 1 от сключения БКТД-2024).

Очаквай продължение!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори