НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

СИНДИКАТ

„На вълка вратът му е дебел...“ – мислиш си и знаеш, че никога не си разчитал на другиго. Защото никой не държи на твоите работи така, както ти държиш на тях. А и повечето хора правят нещата през пръсти и не можеш да им имаш доверие. Ще се бориш сам! Но... Замисляш се: „Какво всъщност трябва да направя?“ Четеш десетките страници от трудовия договор, длъжностната характеристика, вътрешните правила, финансовите правила... „Откъде да започна?“ Сега да те питаме нещо сериозно (за да можем да продължим синдикалната игра нататък): Знаеш ли всичко, което може да ти е необходимо, за да се справиш с проблемите в работата?

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори