НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

XI Редовен конгрес започна своята работа

XI Редовен конгрес на КТ „Подкрепа“ започна своята работа в присъствието на висши държавници, международни представители, журналисти, общественици и песента „Мила Родино“.

Точно в 09:00 ч. песента „Мила Родино“, последвана от Одата на радостта откри XI Редовен конгрес на КТ „Подкрепа“.

„Днес и утре ще си говорим за бъдещето“ – заяви президентът Димитър Манолов във встъпителното си слово. Той представи екземпляр от един от първите модели преносим компютър, до който е поставен обикновен съвременен телефон, използван всекидневно от всеки от нас – който телефон разполага с технологичен ресурс 6'400 пъти този на стария преносим компютър. „Преди да полетим към цифрови висини обаче“ – изтъкна Президентът, – „трябва да можем да вървим по земята.“ Президентът напомни задълбочаващите се социални и икономически неравенства, а встъпителното му слово завърши със ставане на крака и възгласи „Подкрепа!“

Думата беше дадена на почетния президент Константин Тренчев, който напомни за мразовития ден, през който преди 34 години е създадена Конфедерацията. 10-ти ноември беше замислен много преди вътрешния преврат и още тогава механизмите за прехвърляне на собствеността бяха уточнени“ – припомни почетният президент. – „А новите собственици са преди всичко представители на бившата номенклатура. Техните деца бяха изпращани на обучение в престижни западни университети и сега се представят като млади и успели българи, които се връщат в Родината, за да „оправят нещата“. Мисля, че няма нужда от конкретни примери“. Последва цялостен преглед за цивилизационната криза, констатирана не един път от Тренчев. „Утре ще бъде различно от днес. Помислете в какъв свят искате да живеят децата ви. И нега Бог да ви благослови!“ – завърши приветствието си той.

Думата беше дадена на президента Румен Радев – който призна, че в трите десетилетия на своето съществуване Конфедерацията „се превърна в безмилостен критик, но и в партньор, търсен от всяка власт“; която Конфедерация „търси генезиса на проблемите и има смелостта да ги назовава“. Беше призната изключителната роля на Конфедерацията в развитието на Съвременна България. „Искам да ви благодаря – завърши приветствието си президентът, „че неотклонно следвате интереса не само на вашите членове, но на всички български трудещи се; и заставате най-отговорно, с ясни позиции, за бъдещето на България.“

Думата беше дадена на министър-председателя Гълъб Донев, който приветства Конгреса от името на изпълнителната власт. „Няма как социалната защита и правата на работниците да бъдат заменени от [технологии за] изкуствен интелект“ – призна министър-председателят. – „Един робот може да констатира нарушение на трудовото законодателство, но не може да бъде съпричастен и солидарен; не може да предложи подкрепа“. „Високо ценя приноса на Конфедерацията при реализиране на политиките за намалянане на бедността, преодоляване на неравенствата, подобряване на заетостта и осигуряване на качествена работна сила в съответствие с изискванията на променящия се пазар на труда“ – призна на свой ред министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

Сред официалните гости могат да се посочат още Зорница Русинова (председател на ИСС), Пламен Димитров (президент на КНСБ), Цветан Симионоо председател на БТТП), Васил Велев (председател на АИКБ), Добри Митев (председател на БСК), проф. Николай Вълканов (заместник-председател на КРИБ), Валентин Попов (СФСМВР), Светослав Чернев (НОМБХ), Екатерина Асенова (изпълнителен директор на АЗ), Ивайло Иванов (управител на НОИ), Владимир Бояджиев (директор на НИПА), Йорданка Фандъкова (кмет на СО) и др.

Специално видео-обръщение към Конгреса направи Оуен Тюдор (заместник-главен секретар на ITUC). От залата се включиха също Люк Триангъл (генерален секретар на industriAll), Лина Кар (конфедерален секретар на ETUC, Жозеф Тувенел (секретар на CFTC) и Робърт Шефчик (представляващ Solidarność).

Първата сесия на Конгреса завърши с традиционния за КТ „Подкрепа“ православен молебен, в който негово преосвещенство еп. Тихон Тивериополски и група софийски свещеници измолиха Божията благодат за добро изпълнение на задачите, които стоят пред нашите делегати.

(обедна почивка)

Следобедната сесия на Конгреса продължи с обръщение на може би най-високопоставения международен представител – веднага след кацането му в София – Оливър Ропке (президент на Групата на работниците в EESC).

Беше взето единодушно решение за сформиране на Комисия по жалбите в 5-членен състав: Стефка Байчева (ФТР), Антония Тодорова (СРС-Бургас), Марио Нинов (СРС-Дупница), Тодор Воденов (СОтбр.) и Пенка Митрева (САС).

Беше взето единодушно решение за сформиране на Комисия по избора в 19-членен състав: Юлиян Петров (СОбраз.), Михаил Михайлов (СРС-Стара Загора), Кремена Атанасова (САС), Росица Палишникова (МФ), Стефан Маринов (СРС-Перник), Димитър Чалъков (ФЕ), Дешка Мандикова (СРС-Велико Търново), Соня Върбанова (МФ), Иван Кирилов (ФТР), Красимира Танкова (СРС-Варна), Иван Иванов (СРС-Стара Загора), Александра Вутева (ФХ), Елена Търгова (СОбраз.), Стефка Примова (СФММ), Атанас Кръстев (СРС-Пловдив), Йорданка Велчева (ФС), Александър Иванов (НЖС), Мариела Йончева (ФТР) и Красимира Димитрова (МФ). Комисията по избора се оттегли със задача да избере от състава си председател и да утвърди Правилник за своята дейност и за произвеждане на избора.

Димитър Манолов (в качеството му председател на Комисия по изменения и допълнения на Устава) докладва постъпилите групи от предложения, както следва: отчитане на вицепрезидента; прецизиране функционирането на Фирмените синдикални организации; прецизиране сроковете за прекратяване на синдикалното членство поради самоизключване. Предлага се така представените предложения да бъдат гласувани заедно. Няма възражения. Цитираните предложения са приети с 467 гласа „за“ при 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“.

Александър Загоров (председател на Комисията по Стратегията и Програмата на КТ „Подкрепа“) докладва разработените проекти на стратегически и програмни актове на Конфедерацията. Предлага се така представените проекти да бъдат гласувани заедно. Няма възражения. Цитираните проекти са приети с 443 гласа „за“ при 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се“.

Веселин Митов (председател на Комисията по Резолюциите) докладва разработените проекти на 17 бр. Резолюции на Конфедерацията. Предлагат се незначителни технически редакции по така представените проекти. Предлага се проектите с предложените технически редакции да бъдат гласувани заедно. Няма възражения. Цитираните проекти са приети с 443 гласа „за“ при 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържали се“.

Стефка Байчева (председател на Комисията по жалбите) докладва липсата на постъпили жалби; поради което Комисията се саморазпуска.

Иван Кирилов (избран като председател на Комисията по избора) докладва утвърдения от Комисията Правилник за нейната дейност и за произвеждане на избора. Кандидатури за Президент и Вице-президент на КТ „Подкрепа“ ще могат да бъдат подаване до 30 min от обявяване на процедурата по избора, в канцеларията на Комисията в ляво от Зала 3.

Поради изчерпване на дневния ред, втората сесия на XI Конгрес се закри в 16:10 ч.

Утре (09.02.2023 г.) от 09:30 ч. ще започне третата (заключителна) сесия на Конгреса, когато се очаква да бъде произведен изборът на ръководство на КТ „Подкрепа“.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори