НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Изпълнихме: средно 17,78% нагоре в ССА

Изпълнихме обещанието: договорихме за работещите в ССА средно увеличение 17,78%. Отклонихме първоначалното намерение бюджетната субсидия да бъде разпределена „за всички поравно“ (по 15%), без оглед на предходното увеличение, когато „най-малките“ останаха „зад борда“). От НФТИНИ твърдо се противопоставихме и защитихме интереса на всички.

С наше електронно съобщение от 07.08.2023 г. на осн. обнародвания Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ДВ, бр. 66 от 01.08.2023 г.), във вр. с §12 от ДПЗР на действащия БКТД-2021 в Селскостопанската академия (САА) и чл. 21, ал. 1 от същия, поискахме проф. Мартин Банов (председател на Академията) да определи дата за започване на преговори за актуализация на основните месечни работни заплати по длъжностни наименования (Приложение №3 от БКТД-2021); преди което да ни запознае с предварителните разчети за увеличения на основните месечни работни заплати по длъжности в системата.

Предварителни разчети не бяха представени и дата за започване на преговори не беше определена.

В следващо наше електронно съобщение от 08.08.2023 г. поискахме на осн. чл. 10, ал. 1, т. 2 от БКТД-2021 проф. Банов да ни предостави до започването на преговорите информация за общия брой на работещите в ССА към 31.07.2023 г., поотделно за всяка от длъжностите (от №1 до №15) съгласно Приложение3 от БКТД.

Информация не беше предоставена.

В резултат на липсващата комуникация с Работодателя, представителите на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ осъществихме неформална среща с колегите от ФНСЗ при КНСБ, където съгласувахме общите гледни точки и обсъдихме неформално постъпила информация за намерението на Централната администрация в Академията да увеличи трудовите възнаграждения с 15% за всяка от длъжностите по Приложение №3 – независимо от факта, че през 2022 г. извоювахме значителни (до 70%) увеличения за академичния състав, докато техническите и изпълнителските позиции останаха „зад борда“ (в някои куриозни случаи с увеличение в порядъка на 10 лв.). Тогава обещахме, че при първа следваща възможност ще настояваме за поправяне на допуснатата несправедливост.

Изпълнихме нашето обещание и заявихме твърдото си несъгласие с подобна уравниловка – така например достигнахме до увеличение от 23,3% за главните експерти, от 17,5% за старши експертите и т.н. (средно 18,08% за техническите и изпълнителските позиции). Увеличенията за колегите на академични длъжности също бяха коригирани и достигнаха средно до 17%. Това осигурява допълнително увеличение в портфейла на всеки наш член, както следва:

 • професор: +280 лв.;

 • доцент: +260 лв.;

 • главен асистент: +240 лв.;

 • асистент: +230 лв.;

 • главен експерт: +240 лв.;

 • старши експерт: +175 лв.;

 • младши експерт: +140 лв.;

 • главен специалист: +140 лв.;

 • старши специалист: +125 лв.;

 • младши специалист: +130 лв.;

 • технически сътрудник: +120 лв.;

 • изпълнител: +120 лв.;

 • главен счетоводител: +320 лв.;

 • финансов контрольор: +150 лв.;

 • специалист счетоводител: +250 лв.

Но това не е всичко :) Договорихме преустановяване на порочната практика с плаващи размери на допълнителните възнаграждения за научна и образователна степен „Доктор“ и научна степен „Доктор на науките“: първата фиксирахме на 350 лв., а втората – на 520 лв. – така че академичният състав ще получи и това допълнително увеличение за своите научни постижения.

Благодарим на всички за добре свършената работа!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори