НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

НФТИНИ и СВО – съвместно за науката и образованието

НФТИНИ предприемаме съвместни действия с колегите от Синдикат „Висше образование“ (СВО) за обезпечаване на адекватно бюджетно финансиране на българската наука и висше образование. Двете пълноправни структури на КТ „Подкрепа“ излизаме с твърда позиция за критичното значение на науката и висшето образование за просперитета на българското общество – на които дължим съответстващ ресурс за съществуване, реформи и развитие.

С колегите от Синдикат „Висше образование“ (СВО) при КТ „Подкрепа“ съгласувахме своите позиции относно необходимите бюджетни трансфери към Българската академия на науките (БАН) и към държавните висши учебни заведения (ВУЗ) за периода на Бюджет-2024. Единодушно потвърждаваме критичното значение на науката и висшето образование за просперитета на българското общество – и настояваме за осигуряване на необходимия им ресурс за съществуване, реформи и развитие.

Двете пълноправно членуващи в КТ „Подкрепа“ синдикални организации застават зад общи позиции относно исканията на работещите, съгласувани с ръководствата на съответните научно-изследователски и висши образователни институции. Тези общи позиции ще бъдат издигнати от нашите представители в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) – съгласувателен орган към Министерския съвет (МС), където се обсъжда предложеният от Министерството на финансите (МФ) проектобюджет, преди да бъде придвижен за гласуване и утвърждаване в Народното събрание (НС).

Двете синдикални организации се обединяваме около разбирането, че науката и висшето образование не могат да се развиват с възнаграждения под средните за страната; като трябва да се отчита повишаването на минималната работна заплата и общия жизнен стандарт; нормативно задължителната диференциация между категориите персонал, професии и длъжности (в съответствие със сложността, отговорността и тежестта на труда); и приоритетната необходимост от привличане и задържане на млади специалисти с върхови постижения и на такива със специфична квалификация, необходими за запазването и адекватното фонкциониране на тези приоритетни за българската държава и общество области.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори