НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Споразумение за сътрудничество с ГИТ

НФТИНИ с ключови предложения по проекта на Споразумение за сътрудничество между Национално представителните синдикати и ИА „Главна инспекция по труда“

НФТИНИ направихме ключови предложения по проекта на Споразумение за сътрудничество, който КТ „Подкрепа“ в партньорство с колегите от КНСБ подготвяме за сключване с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ).

Подобни споразумения са от съществено значение, тъй като уреждат партньорските ни взаимоотношения с държавните органи по инспектиране на труда и контрол за спазване на трудовото законодателство. Това ни мотивира да мобилизирахме експертизата на Федерацията и да дадем принос в подобряването на подготвяния проект. Всички наши предложения са възприети без забележка от партньорите и Споразумението в предложения от нас вид е придвижено напред, за окончателно обсъждане и одобрение.

Сред основните ни предложения ще изтъкнем нашето настояване ИА ГИТ да поканва Синдикатите за участие в извършваните проверки и да предоставя информация, документи и протоколи от извършваните проверки, вкл. информация за издадени задължителни за изпълнение предписания и наложени имуществени санкции и глоби. Считаме, че този подход ще укрепи защитата на труда и в дух на партньорство ще увеличи ефективността на механизмите за обезпечаване върховенството на закона.

Благодарим на всички, които се включиха в работата по проекта!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори