НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Делегатите на НФТИНИ за XI Конгрес на КТ „Подкрепа“

НФТИНИ избра своите делегати за XI Конгрес на КТ „Подкрепа“ – след много оспорвани избори с балотаж и с прилагане на правилото за равен брой гласове. Виж резултатите!

В съответствие с дадените указания от КТ „Подкрепа“, в НФТИНИ произведохме двустепенен национален избор на делегати за XI Конгрес на Конфедерацията, включващ излъчването на представители от всички редовни Синдикални секции, които да извършат номинациите; гласуване за номинираните; и балотаж за тези от номинираните, които се оказаха на избираеми места, но не събраха достатъчно от гласовете на Делегатското събрание.

Благодарение на нашата система за Електронно гласуване, целият този процес протече без откъсване на гласуващите от техните производства – с нулеви разходи за Федерацията и с нулево натоварване на Синдикалните членове. Благодарим на програмистите, които доказаха, че нашата система е способна да изнесе включително един толкова сложен и многостепенен процес – при това с лекота!

Съгласно спуснатата от КТ „Подкрепа“ квота, НФТИНИ има право да излъчи 5 делегати и 1 резерва за XI Конгрес; председателят на Федерацията е делегат по право извън тази бройка и той има право да излъчи 1 наблюдател без право на глас.

Номинирани бяха 10 индивидуални членове на Федерацията, като 1 от тях упражни в срок правото си да се самоотведе. На последното класируемо място се оказаха 3 номинирани с еднакъв резултат – което наложи провеждането на балотаж. Но дори и след балотажа двама от номинираните отново се оказаха с еднакъв резултат – което наложи прилагане и на правилото по чл. 59, ал. 2 от ПОДОНФТИНИ – на последната класируема позиция (резерва) за избрана беше обявена тази от номинациите, която първа е събрала съответния най-висок резултат.

Изборни резултати

Сред номинираните най-голям резултат получиха и бяха избрани:

Адриан Илиев
Работи в НФТИНИ и в КТ „Подкрепа“ (Браншов синдикат ИТ) и е председател на Синдикалната секция на НФТИНИ и на Браншовия синдикат.
> Постъпили специфични мотиви за номинирането:
„Предлагам Адриан като човек, който работи активно за Федерацията, наясно е с проблемите ѝ и има модерен подход в решаването им.“
„Изключително креативен в разработване на инструменти за ефективна синдикална дейност; отлична юридическа експертиза.“

Въпреки, че Адриан събра най-големия резултат (практически почти няма гласували, които да не са подкрепили и неговата номинация), той упражни правото си на отвод, със следните мотиви:

Благодаря за оказаното доверие на тези, които са ме номинирали и на тези, които биха гласували за мен. Следва обаче да ви уведомя, че ще се възползвам от правото си на отвод – поради един много прост мотив: бих желал да видя повече членове на НФТИНИ, които не са така близо като мен до Централата на КТ „Подкрепа“, въвлечени в нашите Синдикални усилия. Ето защо предлагам НФТИНИ да избере повече делегати за XI Конгрес от страната, от реалните производства – за която цел освобождавам мястото си на делегат за тях (в случай, разбира се, че моята номинация изобщо би получила подкрепа). Благодаря за разбирането!

Следващите наши членове, получили най-много гласове и избрани като делегати за XI Конгрес, са тези:

Албена Накева
Работи в АИ „Проф. М. Дринов“ (Браншов синдикат БАН) и е дългогодишен председател на Синдикалната секция (единствената в системата на БАН, която има действащ Колективен трудов договор).
> Постъпили специфични мотиви за номинирането:
„Активно участва в синдикалната дейност, председател на Синдикалната секция, единствена в БАН успяла да въведе КТД.“
„Дългогодишен председател на Синдикална секция в БАН.“
Петя Методиева
Работи в ИКХТ (Браншов синдикат ССА) и е председател на Синдикалната секция и на Браншовия синдикат (отстоял удвояване на възнагражденията на учените в ССА).
> Постъпили специфични мотиви за номинирането:
„Отстоява достойно правата на всички работещи в ССА.“
Момчил Георгиев
Работи в СЕ „Борднетце-България“ ЕООД (Браншов синдикат АИ) и е председател на Синдикалната секция (най-голямата във Федерацията) и на Браншовия синдикат.
> Постъпили специфични мотиви за номинирането:
(няма)
Десислава Тотева
Работи в ИАИ (Браншов синдикат ССА) и е дългогодишен председател на Синдикалната секция и секретар на Браншовия синдикат.
> Постъпили специфични мотиви за номинирането:
„Дългогодишен председател на Синдикална секция в ССА.“
Мирослав Миков
Работи в „ИМЕ България“ ЕООД (Браншов синдикат АИ) и е дългогодишен член на Синдикалната секция и председател на Контролната комисия.
> Постъпили специфични мотиви за номинирането:
(няма)

След проведен ожесточен балотаж, на последната класируема позиция (като резерва) успяхме да наредим още една от номинираните:

Таня Димова
Работи в ИБИР (Браншов синдикат БАН) и е председател на Браншовия синдикат).
> Постъпили специфични мотиви за номинирането:
„Предлагам Таня като председател на Браншовия синдикат на БАН; запозната с проблемите на Академията.“

Пожелаваме на така избраните делегати от НФТИНИ ползотворно участие в XI Конгрес на КТ „Подкрепа“!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори