НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Конференцията избра ръководен екип на НФТИНИ

XI Национална Конференция на НФТИНИ избра ръководен екип от председател Александър Цапов и заместник председател Адриан Илиев. Бяха приети също редица изменения и допълнения в Устава на НФТИНИ, в съответствие с изискванията на КТ „Подкрепа“.

Днес от 14:00 ч. в гр. Долна Баня проведохме първата сесия от XI Национална Конференция на НФТИНИ.

Беше изслушан отчетът на ръководството за изтеклия мандат с фокус върху нашите иновации, провежданите синдикални обучения и приемни, колективни преговори и договаряне на работната заплата, осъществени протести и стачки, социално сътрудничество, сигнали за нарушения и дела за защита на права, акции на Конфедерацията и проекти с наше участие.

Делегатите единодушно утвърдиха предложените изменения и допълнения в Устава на Федерацията, насочени към синхронизиране със спецификите на КТ „Подкрепа“ и към внедрените иновативни електронни инструменти.

Отново единодушно беше избран ръководният екип на Федерацията в състав: председател Александър Цапов и заместник председател Адриан Илиев.

Сесията завърши с традиционната официална вечеря, на която продължават и в момента дискусиите относно синдикалните работи. Утре очакваме да бъдат избрани федеративните секретари, които ще заемат местата си в Изпълнителния съвет (ИС) на Федерацията; както и да бъде проведено ключово обсъждане за перспективите и бъдещето на нашата организация.

Утре очаквай включване!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори