НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Дискусионен форум (2020)

На 27.09.2020 г. проведохме първия Федеративен Дискусионен форум на НФТИНИ. Връчиха се Отличия за синдикален принос, показаха се презентации по предпочитани от нашите членове теми и се проведе ролева игра за лидерство и репутация. Благодарим на всички, които взеха участие!

Федеративният Дискусионен форум е резултат от нашата програма по трансформиране присъствените сесии на Федеративния съвет от организационни мероприятия за вземане на решения в събития за свободна среща, дискусия и синдикално обучение. Целта ни е да поставим приоритетно проблеми, посочени от нашите синдикални членове. Това стана възможно благодарение на нашата Система за Електронно гласуване, която пренесе обсъжданията и вземането на решения в електронна среда, и освободи неформално пространство за интерактивен синдикален разговор.

Първите ни Отличия за синдикален принос

Събитието започна с кратка церемония по връчване на първите ни Отличия за синдикален принос – на наши дългогодишни синдикални членове, които са оставили трайна следа в синдикалното движение: Крумче Шопова, която отговаряше за 43 предприятия в областта на електрониката и се посвети на титаничната битка против унищожаването на „Инкомс-телеком холдинг“ АД; Мария Дойчева, чиито усилия направиха невъзможно разграбването на БРСП „Автоелектроника“ и предприятието действа и до днес; и Мария Песийска, която ни спечели стотици трудови дела и въведе иновации в юридическата работа на Федерацията. Поклон!

По време на презентациите

Съгласно волята на нашите членове, бяха показани презентации по приоритетни синдикални теми – относно Стандарта на НФТИНИ за отношения с Работодателя и относно спецификите на Колективното трудово договаряне. Участващите можаха да попълнят по време на презентациите Анкетния формуляр съгласно Стандарта на НФТИНИ и това ще подпомогне подобряването на информацията за предприятията, достъпна от нашата Система за Електронна проверка. Бяха разгледани специфики на колективното трудово договаряне в контекста на действащото законодателство, достъпните информационни системи и някои водещи преговорни практики – което ще подпомогне синдикалната работа.

По време на ролевата игра

С помощта на доц. Васил Киров от Института по философия и социология при БАН беше проведена ролева игра за проследяване изграждането на синдикална репутация и нагласи; и за проследяване качествата на успешния синдикален председател. Част от нас трябваше да се превъплътят в ролята на работници и служители от въображаемия Атракционен парк „GameLand“, а друга част – в ролята на представители от мениджмънта на аквапарка; и да встъпят в колективни трудови преговори, в една доста сложна социално-икономическа ситуация. Беше направен видео-запис и това позволи на участващите „да се погледнат отстрани“; мнозина бяха изненадани от това, което виждат. Трябва да признаем, че мениджмънтът постави въображаемата Синдикална секция в доста трудно положение – което следва да ни бъде предупреждение за трудностите в преговорния процес.

Част от „атракционите“ на „аквапарка“

Тъй като бяхме подбрали доста приятно място в известния с лечебните си води гр. Хисар, имахме възможност да продължим обсъждането на резултатите от ролевата игра в минералните басейни на хотела – този път напълно истински, не като тези във въображаемия аквапарк от симулацията.

По време на официалната вечеря

Дискусионният форум завърши по традиция с официална вечеря, на която продължихме споделянето на опит и тънкости от синдикалната работа. Класическият рок се редуваше с българските хора и естрада, докато към късните часове на нощта постепенно музиката утихна и продължи към леки джазови сюжети с още неформални разговори в лобито и по терасите на хотела.

Благодарим на всички, които отделиха от времето си, за да участват в първия по рода си Федеративен Дискусионен форум на НФТИНИ! Оставаме с нетърпение да се видим отново следващия път.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори