НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Честита 2024 година!

Посрещаме новата 2024 година удовлетворени от постигнатото и изпълнени с ентусиазъм пред новите възможности, които се откриват за НФТИНИ като организация на активни хора с идеи и усет за бъдещия ден. Благодарим ти, че си част от това вълнуващо развитие!

Още в първия работен ден на новата 2024 година записахме изпълнени задачи и поставихме нови в Работния календар на НФТИНИ. От кухнята: оформихме покана за работна среща до колегите от една Синдикална секция (публично няма да кажем коя точно) и насрочихме колективни преговори за сключване на един от малкото БКТД в национален мащаб.

Но с каква добавена стойност посрещаме новата 2024 година?

Още в първите дни на отминалата 2023 година създадохме Център за професионално обучение (ЦПО) към НФТИНИ и веднага след пускането си в действие Центърът направи своите първи обучителни реализации: изградихме професионален обучителен капацитет в областта на оперативното счетоводство, администрацията, управлението, бизнес секретариата, приложната информатика; и в момента осъществяваме нашата първа обучителна кампания „Включи компютъра!“.

Пуснахме в действие и Online каталог за тематични предложения с пропагандни позиви на НФТИНИ или с приложение в областта на електрониката, информатиката или синдикалната работа като цяло – и редица синдикални дейци вече се възползваха.

В рамките на внимателно обмислена операция осъществихме координирани интервенции в част от предприятията от автомобилната индустрия, където осъществяваме синдикална дейност. В резултат (отправено предупреждение за достигната готовност да пристъпим към стачка) постигнахме редица допълнителни придобивки за работещите в СЕ „Борднетце-България“ ЕООД (където са съсредоточени над 700 наши членове).

Осъществихме колаборация по значими проекти на наши приятели и партньори: Game Of Business | Игровизация на бизнеса (ФИБ); Just Transition | Справедлив преход (CISL); Дигитална Подкрепа (КТ „Подкрепа“); и др.

Упражнихме внимателен дипломатически натиск спрямо правителството във връзка с позакъснялата процедура за Бюджет-2023 – като не отстъпихме от исканията си за по-отговорно финансиране на Науката с фокус върху Българската академия на науките (БАН) и Селскостопанската академия (ССА) – включително и в сътрудничество с колегите от Синдикат „Висше образование“ (СВО). Успехът не беше пълен, но е значителен.

След провеждането на XI Редовен Конгрес на Конфедерацията проведохме и нашата XI Национална Конференция, на която приехме изменения и допълнения по Устава на Федерацията за укрепване на организационната структура и електронизацията, избрахме нашия нов Ръководен екип и обсъдихме бъдещето на НФТИНИ.

Оказахме експертно, организационно и логистично съдействие на КТ „Подкрепа“ при провеждането на национални кампании: традиционното първомайско шествие и концерт „Рок за труда“; националното протестно митинг-шествие „За ясно и сигурно енергийно бъдеще на България“; подготовката на стратегическо Споразумение за сътрудничество с ИА „ГИТ“; и др.

Пуснахме нова електронна услуга – Кажи какво мислиш! – за всеки, който иска да сподели проблемите в своя бранш и да предложи конструктивни решения. Първите идеи вече постъпиха и по тях се работи – за което благодарим!

И не на последно място – оказахме технологична подкрепа на Младежката мрежа към КТ „Подкрепа“ – като създадохме за тях и поддържаме официална web-подстраница с всичко, което те пожелаят за своите нужди.

Благодарим ти, че си част от това вълнуващо развитие!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори