НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Арбитраж (НИПА)

Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) осъществява посредничество и арбитраж при колективни трудови спорове. Към задължителен арбитраж прибягваме тогава, когато Работодателят и Стачният комитет не могат да подпишат Споразумение относно минималните дейности, които работещите са длъжни да продължат да изпълняват по време на стачката. В срок до 7 дни от формирането на арбитражния състав, съдържанието на дължимото споразумение бива попълнено служебно – и това позволява след изтичането на следващ срок от 3 дни да пристъпим към законосъобразна ефективна стачка.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори